לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

שבט תשע"ט07/01-05/02/19
כ"ט6
א7
ב8
ג9
ד10
ה11
ו12
ז13
ח14
ט15
י16
י"א17
י"ב18
י"ג19
י"ד20
ט"וט"ו בשבט21
ט"ז22
י"ז23
י"ח24
י"ט25
כ26
כ"א27
כ"ב28
כ"ג29
כ"ד30
כ"ה31
כ"ו1
כ"ז2
כ"ח3
כ"ט4
ל5
א6
ב7
ג8
ד9