לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

שבט תש"פ27/01-25/02/20
כ"ט26
א27
ב28
ג29
ד30
ה31
ו1
ז2
ח3
ט4
י5
י"א6
י"ב7
י"ג8
י"ד9
ט"וט"ו בשבט10
ט"ז11
י"ז12
י"ח13
י"ט14
כ15
כ"א16
כ"ב17
כ"ג18
כ"ד19
כ"ה20
כ"ו21
כ"ז22
כ"ח23
כ"ט24
ל25
א26
ב27
ג28
ד29