לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אדר תשע"ט06/02-07/03/19
כ"ח3
כ"ט4
ל5
א6
ב7
ג8
ד9
ה10
ו11
ז12
ח13
ט14
י15
י"א16
י"ב17
י"ג18
י"דפורים קטן19
ט"ושושן פורים קטן20
ט"ז21
י"ז22
י"ח23
י"ט24
כ25
כ"א26
כ"ב27
כ"ג28
כ"ד1
כ"ה2
כ"ו3
כ"ז4
כ"ח5
כ"ט6
ל7
א8
ב9