לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אדר ב תשע"ט08/03-05/04/19
כ"ו3
כ"ז4
כ"ח5
כ"ט6
ל7
א8
ב9
ג10
ד11
ה12
ו13
ז14
ח15
ט16
י17
י"א18
י"ב19
י"גת. אסתר20
י"דפורים21
ט"ושושן פורים22
ט"ז23
י"ז24
י"ח25
י"ט26
כ27
כ"א28
כ"ב29
כ"ג30
כ"ד31
כ"ה1
כ"ו2
כ"ז3
כ"ח4
כ"ט5
א6