לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אייר תשע"ט06/05-03/06/19
ל5
א6
ב7
גיום הזיכרון8
דיום העצמאות9
ה10
ו11
ז12
ח13
ט14
י15
י"א16
י"ב17
י"ג18
י"ד19
ט"ו20
ט"ז21
י"ז22
י"חל"ג בעומר23
י"ט24
כ25
כ"א26
כ"ב27
כ"ג28
כ"ד29
כ"ה30
כ"ו31
כ"ז1
כ"חיום י-ם2
כ"ט3
א4
ב5
ג6
ד7
ה8