לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

סיון תש"פ24/05-22/06/20
א24
ב25
ג26
ד27
ה28
ושבועות29
ז30
ח31
ט1
י2
י"א3
י"ב4
י"ג5
י"ד6
ט"ו7
ט"ז8
י"ז9
י"ח10
י"ט11
כ12
כ"א13
כ"ב14
כ"ג15
כ"ד16
כ"ה17
כ"ו18
כ"ז19
כ"ח20
כ"ט21
ל22
א23
ב24
ג25
ד26
ה27