14:22
פורסם

מבזק

  כ"ד בסיון תשס"ז , 10/06/07

פורסמו הוראות לחישוב שווי נכסיהם של גופים מוסדיים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ידין ענתבי, פרסם היום טיוטת חוזר ותקנות הקובעות הוראות לחישוב שווי הנכסים המוחזקים על ידי גופים מוסדיים.

מטרת ההוראות, הינה להסדיר את חישוב שווי הנכסים המוחזקים על-ידי גופים מוסדיים בצורה נכונה ומהימנה, ולהגביר בכך את השקיפות וההוגנות עבור העמיתים והמבוטחים בבואם לבחון את המידע המוצג על ידי הגופים המוסדיים ואת השווי הכלכלי הטמון בנכסיהם.

ארכיון:כ"ד בסיון תשס"ז, 14:22, 10/06/2007