21:05
פורסם

מבזק

  כ"ג באלול תשע"ג , 29/08/13

משרד הבריאות פירסם הנחיות לבתי"ח ולמערכת הרפואה בקהילה

משרד הבריאות פירסם הערב הנחיות לבתי החולים ולמערכת הרפואה בקהילה לשעת חירום.
 
מבתי החולים נדרש, בין היתר, לוודא זמינות צוותים לפעולה בהתראה קצרה, להכין את פריסת המיטות, לבדוק את כשירות המתקנים לחומר לחימה כימי ולהכשיר את הצוותים העוסקים בנושא, להנחות את העובדים להצטייד בערכות מגן, ולהיערך לפתיחת מעונות לילדיהם.
 
ממוקדי הרפואה בקהילה נדרש לבדוק את מלאי הציוד הרפואי והתרופות, את תקינות התשתיות, להכין את המרחבים המוגנים, ולהיערך לפעילות רציפה מבחינת כוח אדם ואמצעים. למרות ההנחיות, מדגישים במשרד הבריאות שאין שינוי במצב הכוננות.
        
 
ארכיון:כ"ג באלול תשע"ג, 21:05, 29/08/2013