21:28
פורסם

מבזק

  כ"ג בניסן תשע"ז , 19/04/17

פרופ' אביעד הכהן: חילול השבת בהכשר בג"ץ

דיקן המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" פרופ' הכהן מתייחס לפסיקת בג"ץ לאפשר כחוק פתיחת עסקים בשבת בתל אביב.

"ההחלטה אינה מפתיעה, ואין בה חידוש משפטי מהפכני, אלא יישום של הלכות קיימות. עם זאת, ההחלטה צריכה לכאוב לכל מי שדמותה היהודית של מדינת ישראל יקרה בעיניו. השבת אינה ניתנת לחצאין ותל אביב או אזורים מסוימים בה אינם 'עיר הנידחת' שמנוחת השבת לא צריכה להתקיים בהם.

אם עד כה דיברנו בשבת המלכה, מכאן ואילך נדבר ב'שבת המכה', שבה סוחרים ימשיכו לגרוף הון מפתיחת עסקיהם בשבת, תוך ניצול מצוקתם של עובדים משכבות חלשות. ידענו - ששבת המלכה ולא 'שבת המכה' - הייתה מסממניה הבולטים. אם עד כה נעשה חילול השבת תוך הפרת החוק, מהיום ואילך הוא ייעשה בהכשר הבג"ץ ועיריית תל אביב. יש להניח שטרם נאמרה המילה האחרונה בהקשר זה, וערים נוספות ילכו בעקבות תל אביב, וגם המחוקק יאמר מן הסתם את דברו בעניין".

ארכיון:כ"ג בניסן תשע"ז, 21:28, 19/04/2017