19:55
פורסם

מבזק

  כ"ה בסיון תשע"ז , 19/06/17

תשלומי הורים מופרזים? יש החזר

משרד החינוך יחזיר כספים בגין תשלומי הורים שנגבו שלא על פי הנהלים ביישוב רבבה. יו"ר ועדת החינוך: להתלונן על גבייה חריגה
ארכיון:כ"ה בסיון, 19:55, 19/06/2017