09:55
פורסם

מבזק

  כ' בחשון תשע"ח , 09/11/17

עובדי בנק איגוד מוחים נגד המיזוג

העובדים מפגינים מחוץ לישיבת הדירקטוריון וקוראים לחבריו לא למזג את בנק אגוד ולא לשלוח 1,200 משפחות הביתה.
ארכיון:כ' בחשון תשע"ח, 09:55, 09/11/2017