07:12
פורסם

מבזק

  י' באייר תשע"ח , 25/04/18

פסקת ההתגברות כמשלימת החוקה

יו"ר ועדת החוקה לשעבר וממנסחי חוק יסוד זכויות האדם, סבור כי בשינוים קלים תוכל פסקת ההתגברות להוות השלמה מתבקשת לחוקה.
ארכיון:י' באייר תשע"ח, 07:12, 25/04/2018