פרשת פולארד: ´ליקויים בהתנהלות רפי איתן´

המדינה לבג"ץ: היו ליקויים בהתנהלותו של רפי איתן, מפעילו של פולארד, וכיום שר. אך לא התנהל נגדו הליך פלילי ו'אין לומר שמדובר בהתנהגות חריגה וקיצונית'.

, ד' בסיון תשס"ו | עודכן: 22:21

המדינה תטען היום (ד) בבג"ץ כי היו ליקויים בהתנהלות מפעילו של פולארד, השר רפי איתן. עם זאת לא התנהל נגדו הליך פלילי ולכן הטענה כי אין למנותו לשר נדחית. מדובר בתשובה לעתירות הסוכן הישראלי פולארד נגד מינוי איתן לשר. פולארד דורש גם להורות לממשלה להסביר מדוע אינה תובעת את ארה"ב על הפרת התחייבות לשחרר את פולארד מכלאו.

כתבתנו רותי אברהם מוסרת כי בתשובתה לבג"ץ כותבת המדינה כי היו ליקויים בהתנהלות רפי איתן. הדבר נקבע על ידי ועדת בירור שהוקמה בשנת 1987 על ידי ממשלת ישראל. חברי הועדה היו: ד"ר יהושע רוטנשטרייך ורא"ל במיל' צבי צור. גם ועדת משנה לשירותי המודיעין והבטחון של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת בדקה את הנושא. המדינה מציינת כי "שתי הועדות התייחסו לליקויים שונים בהתנהלותו של איתן. עם זאת מצאו שתי הועדות לציין את עברו רב הזכויות של איתן ואת תרומתו לבטחון המדינה. כן קבעו הועדות כי רפי איתן בא על עונשו כאשר הורחק מתפקידו במערכת הבטחון".

לטענת המדינה, לבקשה לפסול את מינויו של איתן לשר אין בסיס שכן ע"פ חוק יסוד הממשלה מינוי שר ייפסל רק אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון. נגד רפי איתן לא התנהל הליך פלילי ולא התקיימה חקירה פלילית בנוגע למעורבותו בפרשת פולארד, כותבת המדינה. "אף שנקבע כי ביחס לאיתן 'היו ליקויים בהתנהלותו בכל הנוגע לפרשת פולארד. יודגש כי המדובר בפרשה שהתרחשה לפני למעלה מ 20 שנה, הרי שלא התקיים בעניינו הליך פלילי ואף לא ניתן לומר כי המדובר בהתנהגות חריגה וקיצונית המצדיקה התערבות בית המשפט".

המדינה גם דחתה את טענות פולארד לפיהן מינוי איתן לשר עלול לפגוע במאמצים לשחררו "רה"מ סבור כי המינוי לא יפגע במאמצי השחרור של פולארד ולא ישפיע עליהם. בנוסף סבור רה"מ כי אין במינוי האמור כדי לפגוע באופן כלשהו ביחסיה של מדינת ישראל עם ארה"ב". המדינה טענה עוד כי השפעת מינוי איתן על יחסי החוץ של ישראל או על המאמצים המדיניים הנוגעים לשחרור פולארד הן "סוגיות שעיקרן היבטים מדיניים והיבטים של יחסי חוץ אשר ביהמ"ש אינו נוהג להתערב בהן".

הוועד להשבת יהונתן פולארד הביתה אומר שבתשובת המדינה לבג"ץ, נטען כי מינוי רפי איתן לא יפגע במאמצי השחרור של פולארד. "הדרך היחידה להסביר כיצד ייתכן שמינוי מפעילו של סוכן ישראלי שיושב כבר 21 שנה בכלא לתפקיד שר בישראל איננו מכעיס את האמריקנים באופן שפוגע במאמצים להביא לשחרורו היא שאין שום מאמצים כאלה".

הם מוסיפים, "מדהים לראות כיצד אותם גורמים שמשתיקים את הדרישה להפסיק את הפקרתו של יהונתן בטענה ש'צריך לשמור על שקט כדי לא לפגוע במאמצים השקטים' אינם בוחלים ביצירת רעש מזיק באמת בנושא פולארד כאשר המטרה היא כיסא השר של איתן. אנו מקווים שבית המשפט ימנע את העוול הזועק הזה ויורה לאיתן לפנות את כיסאו. יש בסיעתו מספיק חברי כנסת שיוכלו למלא את התפקיד".

כאמור בשעה 9.00 יתקיים הדיון בעתירת פולארד בפני השופטים: פרוקצ'ה, נאור וחיות.