עיתון 'משפחה' יפצה אשה חרדית שהושפלה

עיתון "משפחה" ישלם 32 אלף ₪ בגין לשון הרע, לאשה חרדית שהיתה מועמדת בבחירות למועצה מקומית בנתיבות.

רותי אברהם , כ"ו בסיון תשס"ו

מדובר במי שעמדה בראש רשימה עצמאית "למען אחיי", אביבה חג'בי, שומרת מצוות וחוזרת בתשובה. חג'בי ביקשה להתמודד בבחירות למועצות המקומיות באוקטובר 03, ולבסוף פרשה מהמירוץ בעקבות בקשתו של רב הישיבה הרב יששכר מאיר. עיתון 'משפחה' פרסם שתי כתבות בהן נטען כי חג'בי היא "אשה שמחשיבה את עצמה לחרדית" וכן כי חג'בי היא "אשה הקוראת לעצמה חרדית שיצאה ברשימה עצמאית נגד כל רבני נתיבות". השופטת שושנה אלמגור קבעה כי בפרסום לפיו יצאה חג'בי נגד כל רבני נתיבות אין אמת שכן היא הסירה את מועמדותה יום לפני הבחירות.

במשפט עסקה השופטת בין היתר בדיון האם לשון הרע הוא ענין אובייקטיבי או מתייחס לחברה שבה חי האדם. "נשאלת השאלה מה מצבו של פלוני הנמנה על חוג היהודים החרדים, כאשר נאמר עליו שהוא מתבונן דרך קבע בתכניות טלויזיה? האם פרסום שכזה הוא בבחינת לשון הרע כאשר הרוב המכריע של הציבור אינו רואה במעשה זה כל פסול? ...המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון מרים בן פורת כתבה כי "מידת הסובלנות המאפיינת משטר דמוקרטי, מחייבת פרישת הגנה גם על מי שנפגע על ידי פרסום כזב בקרב המגזר או החוק שבו מתנהלים חייו, ולאו דוקא בקרב החברה בכללותה".

במשפט הוצגה חוות דעת של מומחה בתחום הסוציולוגיה והאתרופולוגיה וחוקר החברה החרדית פרופ' מנחם פרידמן לפיה "פרסום מאמר בעתון חרדי שחג'בי אינה נשמעת לסמכות הרבנים משום שהעמידה את עצמה בראש רשימה לבחירות המקומיות והיא רק 'מחשיבה עצמה כחרדית', פוגעת במעמדה ובמעמד בני משפחה וחושף אותה לסנקציות חברתיות מצד בני החברה החרדית, לא רק במקום מגוריה אלא במסגרת החברה החרדית כולה. החברה החרדית על כל גווניה ורבדיה מאופיינת בפיקוח חברתי ההדוק שהיא מקיימת כלפי המשתייכים אליה. גבולות המותר והאסור .. נקבעים על ידי האוטוריטות הדתיות (הרבנים, גדולי התורה).. מכאן שקבלת סמכותם של הרבנים – האוטוריטות הדתיות המקובלות היא אחד מעקרונות היסוד של החברה החרדית... אי הישמעות לדעתם של 'כל הרבנים' בעיקר כאשר היא נעשית ובענין ציבורי מובהק נחשבת לסטיה חמורה בחברה החרדית".

באמירות המופיעות בכתבות לפיהן "התובעת מחשיבה או קוראת לעצמה חרדית, יש כדי לעורר ספק אצל הקורא הסביר אם התובעת באמת חרדית והן מוציאות אותה אל 'מחוץ לגדר' של הקהילה החרדית. אמירות אלו עלולות לפגוע לבזות ולהשפיל את התובעת בחברה החרדית. ..ומכאן ששלוש האמרות נשוא התביעה הן בבחינת לשון הרע", כתבה השופטת.

"אני מחייבת את הנתבעים, משפחה, כתבת העתון רוחמה זלושינסקי והעורך אברהם רוזנטל לשלם לחג'בי 25 אלף ₪ ". כמו כן את הוצאותיה ושכר טרחת פרקליטה בסך 7,000 ₪.