בתי הספר זוכרים את זאב ז'בוטינסקי

פעילויות חינוכיות רבות התקיימו בבתי-הספר ברחבי המדינה לציון יום הזיכרון הרשמי במערכת החינוך לזאב ז'בוטינסקי החל היום, י"ב בטבת.

כתב ערוץ 7 , י"ב בטבת תשס"ז

בהתאם לחוק זאב ז'בוטינסקי מציינת מערכת החינוך את יום זאב ז'בוטינסקי בכל שנה בתאריך י"ב בטבת במטרה "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני", כלשון החוק.

מן הראוי שבני הנוער המתחנכים במערכת החינוך בישראל יכירו את דמותו ואת משנתו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה אחד מגדולי ההוגים של המחשבה והמעשה הציוני. רבות מהשאלות העומדות במרכז השיח הציבורי בימינו העסיקו את ז'בוטינסקי ובדבריו ניתן למצוא חיוניות ואקטואליות, כאילו נכתבו זה עתה.

בדבריה לציון יום ז'בוטינסקי במערכת החינוך כותבת שרת החינוך הפרופ' יולי תמיר למורי ולתלמידי מערכת החינוך כי פועלו של זאב ז'בוטינסקי רב השפעה ומגוון. "אני סבורה שכל אחד יכול למצוא פן באישיותו העשירה עימו הוא יכול להזדהות. מבחינתי, ז'בוטינסקי אינו רק מדינאי ואינטלקטואל חברתי אלא גם מתרגם מופלא. תרגומיו לשיריו של אדגר אלן פו, הם דוגמא לאיכות השירית והשפתית שלו. לא אוכל שלא לציין את תפישתו החברתית האוניברסאלית של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי היטיב לזהות כי לאדם, לכל אדם, ישנם צרכים אלמנטאריים מינימאליים אשר על המדינה לדאוג כי לא יחסרו. אלו 'חמשת המ"מים': מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא.
תפישת עולמו עומדת על שלוש צלעות של ליברליזם דמוקרטי, כלכלה חופשית ומדיניות רווחה וברור לו כי ללא צלע מדיניות הרווחה, לא תוכלנה שתי הצלעות האחרות להתקיים. לדידו, אין מדובר במדיניות סעד ואין צורך בעריכת כל מבחן הכנסה, מספיק שאדם יודיע כי הוא זקוק לסיוע כדי לקבלו. זאת ועוד, ז'בוטינסקי הכיר בכך שצרכים אלו אינם קבועים אלא יחסיים, ולכן ובהתאם לעושרה המתפתח של החברה, יש צורך להגדיר מחדש מהי אותה רמה מינימאלית של צרכים. על המדינה לקיים, לתפישתו, מערך מיסוי פרוגרסיבי למימון כל זאת", דברי תמיר.

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב הוסיף כי "מן הראוי שבני הנוער המתחנכים במערכת החינוך בישראל יכירו את דמותו ואת משנתו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה אחד מגדולי ההוגים של המחשבה והמעשה הציוני. רבות מהשאלות העומדות במרכז השיח הציבורי בימינו העסיקו את ז'בוטינסקי ובדבריו ניתן למצוא חיוניות ואקטואליות, כאילו נכתבו זה עתה".

לציון 125 שנים להולדתו של ז'בוטינסקי פרסם "מינהל חברה ונוער" במשרד החינוך גיליון "על סדר היום" ובו ציטוטים נבחרים מדבריו של ז'בוטינסקי, ציוני דרך חשובים בתולדות חייו, הצעות להפעלות שונות הקשורות בדמותו של האיש וקישורים רבים לאתרים באינטרנט שבהם ניתן לקבל חומר ארכיוני רב על זאב ז'בוטינסקי. הגיליון הופץ לכל בתי הספר. אפשר למצוא את הפעילות גם באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער.