פוענחה כתובת נבואית מימי בית שני

אבן מימי בית שני ובה טקסט קדום הכולל ציטטות מהמקרא פוענחה בימים האחרונים ומעוררת התרגשות בעולם הארכיאולוגיה הארצישראלית.

שמעון כהן , ט"ז בניסן תשס"ז

מדובר בכתובת שנחרתה על אבן גיר שנמצאת ברשות אספן העתיקות דוד יסלזון המתגורר בשוויץ. ד"ר עדה ירדני מהאוניברסיטה העברית ובנימין אליצור, מומחים לכתובות עתיקות פיענחו את הכתובת ופירסמו את הממצאים בגיליון האחרון של כתב העת המדעי 'קתדרה' של יד יצחק בן צבי.

יצוין כי לצד המאמר הופיע תעתיק מקופל בצמוד לחוברת בגודל של כמעט "אחד לאחד" (קרוב למטר גובהו) מדובר בטקסט נבואי על אבן מן המאה הראשונה לפסה"נ. מדובר בפרסום ראשון של כתובת עברית בת 87 שורות, הכתובות בדיו על אבן גדולה.

החוקרים אומרים כי מקום מוצאה של האבן אינו ברור. הטקסט מסודר בשני טורים, בדומה למגילת ספר תורה, וכתוב בכתב 'יהודי' של המאה הראשונה לפסה"נ, כפי שהוא מתועד בכתבי מגילות מקומראן, אך תוכן הכתובת וסגנונה שונים מהמצוי בכתבי המגילות מקומראן. חלק מן הטקסט שחוק ורובו מקוטע מאוד. יש בו ציטוט מספר חגי, בשינויים קלים, וביטויים מזכריה ומדניאל, בצד ביטויים המופיעים במקורות מאוחרים יותר, כגון ספרות ההיכלות, פיוטים, תלמוד ומדרשים.

כמו כן יש בכתובת ביטויים שאין להם מקבילות. "התוכן אינו נהיר לחלוטין, אבל הביטוי 'כן אמר ה' אלהים צבאות אלהי ישראל', המופיע בטקסט פעמים רבות, בשינויים קלים, מזכיר את ספרות הנבואה", אומרים החוקרים.

עוד נזכרת בטקסט פעמים אחדות המילה 'ירושלם'. הטקסט כתוב בגוף ראשון, בפי מי שמזהה את עצמו 'אני גבריאל', ככל הנראה גבריאל המלאך, מעריכים המפענחים. כפי העולה מן הטקסט, המחבר היה מתומכי שושלת בית דוד, וייתכן שפנה אל מתנגדיו. אולם מכיוון שלא נתגלה עד כה טקסט דומה, קשה לקבוע את טיבו בוודאות.