מחקר: אין טראומת דור שני ושלישי

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה שולל את התפיסה לפיה העבירו ניצולי השואה את הטראומה שחוו לילדיהם ונכדיהם.

, כ"ז בניסן תשס"ז

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה שולל את התפיסה לפיה העבירו ניצולי השואה את הטראומה שחוו לילדיהם ונכדיהם. המחקר שנערך ע"י פרופ' אבי שגיא-שוורץ מהחוג לפסיכולוגיה והמרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה מצא שבני הדור השני והשלישי מתנהגים בצורה נורמאלית שאינה שונה מאלו שהוריהם או סביהם לא היו בשואה.

"ידענו שאנשים מתוך התחום שרגילים לחשוב במונחים הישנים יתקשו לקבל את המסקנה של המחקר, אבל גם בדיקה של מחקרים נוספים בנושא זה ברחבי העולם הראו שזה המצב", אמר פרופ' שגיא-שוורץ. לדבריו, במשך שנים התפיסה של אנשי בריאות הנפש היתה שיש העברה של טראומות מדור ניצולי השואה לדור השני, ומהדור השני גם לילדי הדור השלישי. גם בקרב אלה שהסכימו עם הטענה שאין העברה כזו לדור השני היו כאלה שהאמינו שטראומות השואה , בדומה לטראומות אחרות, "דילגו" על דור ולכן ניתן יהיה למצוא אותם אצל הנכדים.

במחקר הנוכחי נבדקו 50 ניצולות שואה ששני הוריהם נספו בשואה. לדבריו של פרופ' שגיא-שוורץ, מכיוון שהמחקר בא לגלות אם יש העברה של טראומות מהורים לילדיהם, חשוב היה לו לבחור קבוצה שבה טראומת איבוד ההורים הייתה חזקה במיוחד. מתוצאות המחקר התברר שאין העברה של טראומות לבני הדור השני. גם תפיסת "דילוג הדור" נבדקה, וגם כאן לא נמצא שום שוני מהאוכלוסייה הכללית.

"היה ברור לנו שיתייחסו למסקנות שלנו בספקנות. במשך שנים יש תפיסה אחת וקשה לאנשים לשנות אותה. לכן החלטנו לעשות מחקר נוסף - מחקר שיבדוק מחקרים שנעשו בתחום זה במדינות שונות", ציין פרופ' שגיא-שוורץ. לצורך המחקר השני אסף החוקר את כל המחקרים שנעשו בנושא העברת טראומות מניצולי שואה לצאצאיהם. 32 המחקרים שנערכו במדינות שונות, כולל בישראל, הגיעו למסקנות דומות, כשהדגימה של הנחקרים היתה נכונה. "אחת הבעיות היתה שבמקרים רבים החוקרים חיפשו את הנחקרים בעמותות וארגונים שטיפלו בניצולי שואה במצוקה. ברגע שניצול שואה הגיע לארגון או עמותה כזו, יש לו מצוקה מיוחדת והוא לא מייצג את האוכלוסייה הנורמאלית של ניצולי שואה, שגם להם היו בעיות רבות, אך לא במידה כזו שחייבה אותם להגיע לארגונים שכאלה. תוצאות של מחקרים אלה, שהוכללו על כלל האוכלוסייה יצאו החוצה, הגיעו לתקשורת ומשם לתפיסה הציבורית, אבל הם לא שיקפו את המציאות", אמר פרופ' שגיא-שוורץ.

לדבריו, ישנן מספר סברות המנסות להסביר כיצד טראומה נוראית כזו לא עברה הלאה לדור השני והשלישי. אחת מהן היא שניצולי השואה חוו משפחתיות נורמאלית בסביבה חמה ותומכת עוד לפני השואה ולכן ידעו לשים את הבעיות והטראומות שלהם בצד ברגע שהפכו להורים. בכל מקרה, מסכם החוקר, מסקנות המחקר שלו ושל מחקרים אחרים בתחום מראות כי בני הדור השני והשלישי אינם סוחבים טראומות בצורה שונה מיתר האוכלוסייה.