ש"ס: לא למו"מ חשאי על המקומות הקדושים

בהצעת חוק שהגישו חברי הכנסת של ש"ס הם דורשים הסכמת הכנסת לפני כל משא ומתן על המקומות הקדושים.

ידידיה הכהן. הכנסת , כ"ה בסיון תשס"ז

בהצעת חוק שהגישו היום דורשים חברי הכנסת של ש"ס, הרב חיים אמסלם, יצחק וקנין, נסים זאב, אמנון כהן, אברהם מיכאלי ויעקב מרגי, את אישור הכנסת לפני כל משא ומתן על המקומות הקדושים.

הצעת החוק מהווה שינוי בחוק השמירה על המקומות הקדושים, בו ייכתב, "לא ייפתח משא ומתן מדיני על המקומות הקדושים אלא באישור הכנסת", חברי הכנסת הסבירו כי "מטרת הצעת החוק היא למנוע משא ומתן חשאי, ללא ידיעת הכנסת, על המקומות הקדושים לעם היהודי".

יצוין כי בתקנות לחוק המקומות הקדושים מצוין כי המקומות הקדושים הם, הכותל המערבי ורחבתו, "לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת קרקעי שהכניסה אליהם מתוך הרחבה", וכן מערת שמעון הצדיק, מערת סנהדרין קטנה, קבר רבי עובדיה מברטנורא, קבר זכריה ויד אבשלום.

בנוסף מופיעים בתקנות מקומות קדושים נוספים בחיפה, טבריה, מירון ופקיעין.