"התנערי" סרטה החדש של מנורה חזני

הסרט שיוצא מנקודת מבט אישית של היוצרת בוחן את ההשלכות של הגירוש על הייחס לחברה ולמדינת ישראל.

, ב' באב תשס"ז

שמואל אדלמן פגש את מנורה חזני שגורשה מחומש לפני שנתיים ומוציאה כעת לאור את הסרט "התנערי". הסרט שיוצא מנקודת מבט אישית של היוצרת בוחן את ההשלכות של הגירוש על הייחס לחברה ולמדינת ישראל.