מתי גולן נדרש לפצות על הכפשת הרב וולפא

הרב וולפא דורש פיצוי כספי גבוה והתנצלות מעורך 'גלובס' ומהעיתונאי מתי גולן על מאמר בו הושווה לשייח' סלאח ואף הוגדר כגרוע מכך.

שמעון כהן , י"ג באלול תשס"ז

במכתב ארוך ומפורט ששיגר לעיתונאי מתי גולן ולעורך העיתון 'גלובס' דורש עורך הדין אביעד ויסולי בשם הרב דב וולפא התנצלות רשמית או פיצוי כספי על מאמרו של גולן שפורסם בעיתון והשווה בין ההסתה של השייח' ראאד סלאח לבין פסקי הלכה שמפרסמים רבנים.

מכתבו של הרב וולפא מתייחס למאמרו של גולן שנכתב תחת הכותרת "השייח'ים מסיתים נגד אויב, הרבנים – נגד מדינתם" ופורסם לפני ימים אחדים. לדברי ויסולי "הדברים שנכתבו במאמר מהווים סדרה ארוכה של פרסומי לשון הרע נגד מרשי, ולפיכך מרשי דורש ממכם פיצוי כספי כחוק בגין פרסום אסור זה".

לדבריו במאמר קובע גולן שהרב וולפא ביצע עבירות חמורות יותר מאלה שמבצע ראאד סלאח. ויסולי מצטט מתוך המאמר על מנת להוכיח את טיעוניו: "הרב וולפא קורא לסירוב פקודה, השייח סלאח לאינתיפאדה, מה ההבדל?" ... "די קשה להבחין בין וולפא לסלאח. גם הרב וולפא וגם השייח' סלאח פועלים למען עמיהם בשמה של הדת. שניהם מפרשים את ציוויי הדת בדרך הקיצונית ביותר. שניהם מטיפים, בשם הדת, לאלימות. השייח' סלאח עושה זאת באמצעות קריאה לאינתיפאדה ערבית נגד המדינה. הרב וולפא עושה זאת באמצעות קריאה לסרבנות יהודית נגד הצבא. שבעצם, במחשבה שנייה, גם זו אינתיפאדה נגד המדינה, לא? אז פלא שאפשר להתבלבל? " בהמשך הדברים מחריף גולן את דבריו וקובע כי "הרב וולפא ושכמותו הם בחזקת על אחת כמה וכמה. בעוד השייח'ים מסיתים נגד אויב, הרבנים מסיתים נגד מדינתם ובני עמם. לכן, אם צריך להעמיד מישהו לדין, אם צריך לשפוט מישהו בחומרה, זה קודם כל את הרבנים".

במכתבו מפרט, מזכיר ומבהיר ויסולי את עמדתו הנחרצת באשר לדמותו של השייח' ראאד סלאח: "ראיד מחאג'נה (המכונה "השייח' סאלח") הוא פושע מסוכן שהואשם ביום 24.6.03 במתן שירותים ומימון לארגון הח'מאס בעשרות מיליוני ₪ ובמגע עם סוכנים זרים ובהם ראשי הח'מאס וסוכני מודיעין איראניים. ביום 12.1.05 הורשע מחאג'נה עפ"י הודעתו ונידון למאסר של שש שנים וחצי מתוכם שלוש שנים וחצי בפועל".

ויסולי מזכיר כי על סלאח ועל חבריו אמר בית המשפט העליון כדלקמן: "כתב האישום אשר הוגש נגד המשיבים מייחס להם עבירות רבות, שחומרתן קיצונית וחריגה. אופן ביצוע העבירות המתואר, משליך גם הוא על חומרתן ועל רמת המסוכנות של המשיבים. מדובר, לכאורה, בפעילות רחבת היקף ומימדים, חובקת יבשות ומדינות, מאורגנת ומתמשכת, המתאפיינת בנחישות, בדבקות במטרה ובתחכום... במקרה זה מדובר ברמת מסוכנות חריגה: גיוס כספים והעברתם לשם ביסוס התשתית האזרחית של החמא"ס, תשתית המאפשרת את קיום הפעילות הטרוריסטית של ארגון זה, הפוגעת בבטחון מדינת ישראל והחיים בה".

ויסולי כותב עוד: "ההשוואה שעושה מר גולן במאמר בין רב ומנהיג דגול בישראל כרב וולפא לבין פושע מורשע ב"רמת מסוכנות חריגה" כראיד מחאג'נה המכונה "השייח' סאלח" אשר ישב בכלא ועתה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי, עלולה להשפיל את מרשי בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, לבזות את מרשי בשל פרסום פסק ההלכה, לפגוע במרשי במשרתו, במשלח ידו או במקצועו, ולבזות את מרשי בשל דתו". כמו כן הוא קובע כי "ההשוואה בין פסק הלכה שהוא זכותו הלגיטימית וחובתו של רב בישראל לפרסם לבין "קריאה לאינתיפאדה" שהיא קריאה לפוצץ אוטובוסים מלאים בנשים, זקנים וילדים , מסעדות הומות אדם וירי טילים על אוכלוסיה אזרחית, בתי ספר וגני ילדים, והוספת המשפט: "מה ההבדל בין השניים? כי לי נראה שאם יש הבדל, הרי מעשהו של הרב חמור בהרבה מזה של השייח'." מאשימה את מרשי במעשה חמור בהרבה מפעילות טרורירסטית פלילית מובהקת. אין חולק כי דברי הכפשה אלה מהווים פרסום לשון הרע נגד מרשי מהדרגה החמורה ביותר".

מכתבו של ויסולי ממשיך ומתייחס לכל פרט בהאשמותיו של גולן: "הקביעה העובדתית כי מרשי, הרב וולפא, קורא לאלימות ו"אינתיפאדה נגד המדינה" היא שיקרית לחלוטין, וההיפך הוא הנכון: הרב וולפא קורא לחיילי צה"ל שלא להפעיל אלימות נגד אזרחי המדינה, דבר העומד בסתירה חזיתית לתפקידו ומהותו של כל צבא, קל וחומר "צבא ההגנה לישראל" – צבא האמור להגן על מדינית ישראל וארץ ישראל ולא לתקוף את אזרחיה. גם פרסום זה מהווה לשון הרע מובהק נגד מרשי. האשמת מרשי כי הוא ושאר הרבנים "מסיתים נגד מדינתם ובני עמם" גם היא שיקרית במהותה ובכללה: מרשי וחבריו הרבנים (שהצטרפו אליו) מבקשים לחזק את מדינת ישראל והעם היהודי באמצעות מניעת תקיפות אלימות בין חיילים לאזרחים יהודים. גם בכך עבר מר גולן על איסור בחוק על פרסום לשון הרע".

"יתרה מכך, לכל אורך המאמר קורא מר גולן להפלות לרעה את מרשי בהיותו "רב" ויהודי" לעומת השיח'ים הערביים הקוראים לרצח יהודים - אליהם הוא מגלה סובלנות והבנה. "בעוד השייח'ים מסיתים נגד אויב, הרבנים מסיתים נגד מדינתם ובני עמם. לכן, אם צריך להעמיד מישהו לדין, אם צריך לשפוט מישהו בחומרה, זה קודם כל את הרבנים." דברים אלה מהווים הסתה לגזענות כהגדרתה בחוק ופרסומם מהווה פרסום הסתה לגזענות האסור בעל פי החוק".

מוסיף וכותב עורך הדין ויסולי: "בסופו של המאמר מוסיף מר גולן עוד הכפשה, בשנאה תהומית ל"רבנים". מר גולן שואל שאלה רטורית: "היה עוד מישהו, חוץ מהרבנים, שהסית לסרבנות?" המסר החבוי בשאלה הוא שהרבנים הם היחידים שהסיתו לסרבנות ועל כן הם מסוכנים למדינה. זהו מסר שיקרי מוחלט: מאות אנשים קראו ולחיילי צה"ל שלא לגרש יהודים באלימות מביתם בחברון, ומספר הרבנים מהם היה מזערי. זהו עוד פרסום המבקש לעורר בוז ולעג נגד "הרבנים" ובתוכם מרשי, אשר זוהה בשמו. לא זו אף זו: התזה המרכזית אותה מפתח מר גולן במאמר - הרבנים קוראים לסרבנות שהיא פשע הגרוע מטרור נגד המדינה, אינה עומדת גם במבחן החוקיות. סעיף 125 לחוק השיפוט הצבאי קובע שחייל לא ישא באחריות פלילית אם "ברור וגלוי שהפקודה שניתנה לא היא לא חוקית." בתי המשפט פרשו את ההוראה הזו כחובה של החייל לסרב לפקודה בלתי חוקית בעליל. הפצ"ר לשעבר, אלוף מנחם פינקלשטיין (כיום שופט בית המשפט המחוזי) קבע כי פקודה המהווה עבירה על ציווי דתי היא בלתי חוקית בעליל".

לטעמו של ויסלוי "מכאן עולה כי משמעות פסק ההלכה שהוציא מרשי, בתוקף סמכותו וחובתו כרב, בדבר גירוש יהודים מביתם בארץ ישראל מהווה עבירה חמורה על מצוות התורה, הוא שפקודה הניתנת לחייל לעבור עבירה זו הינה בלתי חוקית בעליל, כלומר מרשי פעל בד' אמותיו של החוק. הפרסום כאילו פעולתו של מרשי היא בלתי חוקית וגרועה מפעילות טרוריסטית, מהווה פרסום לשון הרע אסור על מרשי בניגוד לחוק".

לאור כל אלה דורש ויסולי מעורך 'גלובס' וממתי גולן עצמו "לפרסם תיקון או הכחשה של המאמר הנדון בהתאם לסעיף 17 לחוק איסור לשון הרע התשכ"ה, באופן שיובהר מעל לכל צל של ספק כי כי מרשי פעל כחוק בנושא הסרבנות וכי האדם שאליו הוא הושווה הוא פושע מסוכן שנדון למאסר בגין פעילות טרוריסטית, וכי אין במעשיו של מרשי כל דמיון או קשר לפעילותו של אותו פושע".

מוסיף ויסולי ודורש "לפצות את מרשי בגין פרסום דברי לשון הרע במאמר הנדון בסך 100,000 ₪ בתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת מכתב זה".