"היתר המכירה יצומצם ככל האפשר"

בשמיטה הקרובה ייושם צמצום היתר המכירה, יותר לרב מקומי לאסור הכנסת ירקות אלו למקומו, ומנהל מקרקעי ישראל ימכור הקרקע לגוי.

ידידיה הכהן , ט"ז באלול תשס"ז

בכנס המסכם לקראת שמיטה שנועד לרבני ערים, יישובים ומנהלי מחלקות כשרות שנערך היום בבית הרבנות הראשית לישראל, בנוכחות הרבנים הראשיים הוצגו לראשונה צמצומים רבים שעליהם החליטה הרבנות בנושא היתר המכירה, תוך החלטה שמנהל מקרקעי ישראל ימכור הקרקע לגוי ולא הרבנות, ויותר לרב מקומי לאסור הכנסת ירקות אלו במקומו, בנוסף אוצר בית הדין של הרבנות הראשית יהיה רק בהכשר רבנות ולא מהדרין.

פתח את הכנס הרב יונה מצגר, הרב הראשי לישראל, שאמר "מצוות השמיטה נאמרת בסמיכות להזכרת מעמד הר סיני, וזאת בגלל שידעו שכמו שהשמיטה צוותה בסיני כך גם כל התורה".

"בימינו דברים אלו מקבלים אקטואליות אחרות, נדירות הם המצוות שמדברים עליהם בתקשורת כמו מצוות השמיטה... והלוואי שידקדקו בתקשורת בקיום מצוות התפילין והשבת כמו שמדקדקים איך מקיימים את מצוות השמיטה בכל פרט ופרט, יהיה היתר מכירה או לא יהיה, תהיה קנייה מנכרים או לא".

הרב מצגר הוסיף כי שנת השמיטה דורשת מאיתנו לעשות הכול כדי שעם ישראל וחקלאי ישראל יוכלו לשמור שמיטה כהלכתה, "נכון שהיו אילוצים שגרמו בתקופות הקודמות להתיר את היתר המכירה כדי שהחקלאות בארץ לא תושבת, ואנו יודעים שיש גם היום חקלאים שאם נדרוש מהם את כל הדרישות המחמירות הם יקרסו".

"היו חקלאים שיש להם חוזים של עשרות שנים לייצא פירות לחו"ל, אם נגיד לחקלאי שהוא לא מייצא סחורה בשנה השביעית יגרם לו הפסד לא רק באותה שנה, אלא הפסד כולל, כי אף מדינה לא תחתום איתו שוב חוזה".

"מאידך אנו יודעים שיש חקלאים שכן יכולים לשמור שמיטה ולכן הוחלט שנצמצם עד כמה שאפשר את היתר המכירה. שר החקלאות אמר לי כי השבתת החקלאות תגרום למשק הישראלי הפסד של 10 מיליארד ₪, זו התמוטטות טוטאלית של הכלכלה בארץ".

"אך עם זאת, אלו שמוכנים לשמור שמיטה בהידור יבורכו בכל הברכות, כל יהודי שרוצה לשמור שמיטה בהידורה יבורך מפי עליון ואנו משכנעים כל חקלאי להצטרף ולשמור שמיטה", הרב מצגר הוסיף כי בין החידושים שיהיו השנה הם אוצר בי"ד של הרבנות הראשית לישראל, "נכון שיש בעיות עם קדושת שביעית אך הרב אברהם יוסף מצא פתרון הלכתי שיש לו גיבוי מאביו".

"נכון שיהיו כאלה שיגידו שאוצר בית דין הוא לא לפי כל השיטות המחמירות, אבל אנו עושים אוצר בית דין מטעם הרבנות, אוצר בית דין יהיה בהכשר הרבנות, לא נקרא לזה מהדרין, אך צריך לזכור שלא כל עם ישראל גר במאה שערים ומדין מצוות חינוך זה גם חשוב".

חידוש נוסף שמנה הרב מצגר היה, שמנהל מקרקעי ישראל הוא שיבצע את המכירה לנכרי ולא הרבנות הראשית לישראל, הרב מצגר נימק כי מנהל מקרקעי ישראל הם הבעלים האמיתיים על הקרקעות ולא הרבנות הראשית לישראל, ולכן הם יבצעו את המכירה, זאת מתוך מחשבה "לצמצם כמה שיותר את היתר המכירה".

יו"ר ועדת השמיטה, הרב משה ראוכברגר, הוסיף על הדברים כי המכירה תהיה לא לערבים ולא לנוצרים אלא לגוי שמקיים שבע מצוות בני נח שקרוב לגדר גר תושב.

הרב מצגר סיים בקריאה לראש הממשלה להקים קרן השתלמות לכל חקלאי ישראל, אליה יופרשו כספים, זאת כדי שבשנת השמיטה כל החקלאים יישבתו, "כמעט לכל סקטור יש קרן השתלמות חוץ מהסקטור החקלאי".

יש רבנויות שלא הסכימו להכניס את היתר המכירה, במסגרת אוצר בית הדין יש מערכת שמסדרת שניתן יהיה לשווק ברשתות השיווק את התוצרת.

לשאלת רבנים בכנס אמר הרב ראוכברגר, כי מועצת הרבנות הראשית החליטה כי רבנות מקומית תוכל לקבוע מדיניות מקומית בקשר להיתר המכירה, כלומר רב מקומי יוכל להחליט שלא ייתן הכשר למקום שישתמש בהיתר המכירה. הרב שמחה קוק, רבה של רחובות, אף הצהיר בכנס כי מעולם הוא לא חתם על הכשר שהיה בו  היתר המכירה.

הראשון לציון, הרב שלמה עמאר, הוסיף גם הוא ואמר כי מי שיכול להימנע מהיתר המכירה זה הדבר הנכון, "ביקשתי מהרבנים המשפיעים במושבים שאם יש קבוצה שמתלבטת בנושא אני מוכן לנסות לבוא ולהשפיע... אך יש גם כאלה שלא ישמעו לנו, ויש להם על מי לסמוך".

הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, אמר כי כמו שיש בכל השנים  תעודת הכשר למהדרין ותעודה הכשר רגילה, כך בשמיטה, "אוצר בית דין, פירות נכרי שהם בוודאות פירות נכרי, איסום או פירות חוץ לארץ, יהיו בכשרות מהדרין, אך... בכשרות הרגילה המציאות מחייבת אותנו להזדקק להיתר המכירה".