בג"ץ קיבל העתירות נגד תוואי גדר ההפרדה

בג"ץ קיבל את העתירות נגד תוואי גדר ההפרדה בבילעין והפך לצו מוחלט את הצו על-תנאי שקבע כי שכונות ממתיהו מזרח אינן חוקיות.

בן שאול , כ"א באלול תשס"ז

בג"ץ קיבל את העתירות נגד תוואי גדר ההפרדה בבילעין והפך לצו מוחלט את הצו על-תנאי שקבע כי שכונות מתתיהו מזרח אינן חוקיות. השופטים שלחו את נציגי המדינה לקבוע תוואי חלופי.

השופטים סבורים כי תוואי הגדר הנוכחי פוגע בתושבי בילעין. "פגיעה זו נגרמת כתוצאה מתפיסת קרקעות לשם הקמת הגדר עצמה, עקירת עצים המצויים בתוואי, וכליאת שטחים חקלאיים מעובדים מצידה "הישראלי" של הגדר. תוואי הגדר תופס 260 דונם. בנוסף, התוואי מנתק בין תושבי בילעין לבין מאות דונמים של אדמות פרטיות וקרקעות חקלאיות מעובדות. אדמות אלה נטועות עצי זית, גפן ושקד ומשמשות גם כאדמות מרעה לעדרי צאן של תושבי הכפר. רבים מתושבי בילעין מוצאים בהם את מקור פרנסתן. הגישה לאדמות אלה תוגבל למעבר בשער חקלאי לבעלי היתרים, על כל הקשיים הכרוכים בכך. המשיבים אינם מתכחשים לפגיעה בתושבי בילעין. עם זאת, עמדתם היא כי הפגיעה הינה מידתית נוכח הצורך הביטחוני החיוני, הכולל, לשיטתם, מתן הגנה לתושבים שיתגוררו בשכונות החדשות שבמזרח מודיעין עלית, ובכללן שני שלביה של שכונת "מתתיהו מזרח", ואשר ניתן לממשו, לטענתם, רק באמצעות הקמת הגדר בתוואי שהיא מוקמת. המשיבים מציינים בהקשר זה כי בכוונתם להפחית את הפגיעה בתושבי בילעין, וכי הם נכונים גם לשלם פיצויים ודמי שימוש בגין תפיסת המקרקעין להקמת הגדר".

"לא שוכנענו כי מבחן המשנה השני של המידתיות מתקיים בתוואי הגדר באדמות בילעין. לא שוכנענו כי חיוני, מטעמים ביטחוניים-צבאיים, לשמור על התוואי הקיים שעובר בשטח נחות טופוגרפית באדמות בילעין וכי אין בנמצא חלופה ביטחונית ראויה להקמת הגדר לשם הגנה על תושבי מודיעין עלית. על המשיבים לשקול מחדש את התוואי הקיים ולבחון תוואי חלופי, שיוכל להבטיח את הביטחון של התושבים בחלק המערבי של "מתתיהו מזרח" ושפגיעתו בתושבי בילעין קטנה יותר. ערים אנו לכך שלא ניתן לעשות שינוי זה בין יום, שכן הדבר מחייב בחלקים מסוימים את הריסת הגדר הקיימת ובניית גדר חדשה".

השופטים כתבו כי על הממשלה והצבא לשקול מחדש, בתוך זמן סביר, חלופה לתוואי גדר ההפרדה באדמות בילעין, הפוגעת פחות בתושבי בילעין, ומוציאה ככל האפשר את השטחים המעובדים מזרחה מהגדר.

כאן המקום לציין כי באזור זה מפגינים מדי יום שישי פעילי שמאל, ישראלים ופלשתינים, המוחים על בניית הגדר במקום. מדובר בהפגנה אלימה במיוחד כאשר המפגינים משליכים על כוחות הבטחון בקבוקים וחפצים ולעיתים ההפגנה מסתיימת במספר פצועים משני הצדדים.