כ"ד אלול, ייארצייט של ה'חפץ חיים'

כ"ד אלול הוא יום פטירתו של החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, מי שבספריו השפיע על העם כולו בתורה ובמוסר.

, כ"ד באלול תשס"ז

היום כ"ד אלול, הוא יום הייארצייט של 'החפץ חיים', רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, מי שבספריו, 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון', ו'משנה ברורה' השפיע על העם כולו והטביע חותמו על הדור כולו בתורה ובמוסר.

החפץ חיים לא שימש ברבנות והתפרנס ממסחר בחנות, אך הוא זכה להערכה עצומה בעם, כדמות מופת אשר רבים היו משחרים לפתחו לקבל ממנו ברכה עיצה ותושיה.

ספר 'המשנה ברורה' על חלק אורח חיים של השולחן ערוך התקבל בחיבה רבה בתפוצות ישראל, ורבים ההולכים על פי פסקי המשנה ברורה. המשנה ברורה התפרסם בעם ישראל הן בצדקותו והן בגדלות תורתו, בצדקותו השפיע רבות על העם בספרי המוסר שכתב על שמירת הלשון. היה המוכיח לדור בנושא השמירה מלשון הרע. הוא קרא את ספרו בשם 'חפץ חיים' משום שרק מי שהוא שומר על לשונו זוכה לאריכות ימים.

ואכן ה'חפץ חיים' האריך ימים עד אחרי גיל תשעים. ונפטר בשנת תרצ"ג שנים ספורות לפני השואה, והתקיים בו 'מפני הרעה נאסף הצדיק".

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל וירבו העוסקים בתורתו.