הרב שבכה בכ"ט בנובמבר

הרב בני אייזנר, מותיקי תלמידי מרכז הרב, מספר ביומן ערוץ 7 על מורו הרצי"ה שלא יכול היה לשמוח כשהתקבלה באו"ם תוכנית החלוקה.

יומן ערוץ 7 , כ' בכסלו תשס"ח

אתמול צוין 60 שנה להחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר על הקמת מדינת ישראל וחלוקת ארץ ישראל, הרב בני אייזנר, מותיקי תלמידי מרכז הרב סיפר ביומן ערוץ 7 כי הוא חש במידה מסוימת כי יום זה הוא יום מיוחד בשבילו, "אנו יהודים שמאמינים שהקב"ה לא משגיח רק על גלגלי הטבע אלא גם על גלגלי ההיסטוריה".

"הרב צבי יהודה קוק תמיד היה מזכיר את דברי ה"אור שמח"... שבעקבות ועדת סן-רמו "סר פחד השבועות"... וברישיון המלכים קמה מצוות ישוב ארץ ישראל... זה לא פעם ראשונה שהגויים נותנים לנו רשות לעלות, אך כמו בימינו גם בימי תלמידי החכמים אמרו: מה, כורש יגיד לנו לעלות ולבנות את הארץ,  והם נמנעו מלעלות עם עזרא, ועזרא עלה עם עשרה יוחסין שהיו שתוקים ונשואי תערובות". הרב אייזנר גם הזכיר את מאמרו של הרב סולוביצ'יק "קול דודי דופק", ואמר כי "צריך לראות בעיניים של אמונה והשגחה שהקב"ה גואל את עמו".

"הרצי"ה לא דיבר איתנו הרבה פעמים על היום הזה, אך שבועיים לפני ששת הימים כאשר אף אחד לא חשב שתהיה מלחמה... בליל יום העצמאות הרצי"ה אמר: הרשו לי לומר דברים אישיים, לפני 19 שנה כל העם נהר לרחוב לחגוג את רגשי שמחתו, אך לא יכולתי להצטרף לשמחה, את ארצי חלקו, וישבתי ובכיתי, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו ואיפה יריחו שלנו?".

"למחרת בא הרב חרל"פ והתייחדנו, שנינו מזועזעים, ולבסוף אמרנו מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו... זה כנראה רק צעד בתהליך הגאולה".

על ועדת אנאפוליס אמר הרב אייזנר כי הרב חרל"פ כותב שבכל תקופה יש מוקד שהאור מגיע לעולם, "בחנוכה הנקודה המיוחדת שדרכה הגיעה הקדושה זה המצוות שעליהם גזרו היוונים: חודש, שבת ומילה וזה היה עיקר הופעת הקדושה בעולם, ובעקבתא דמשיחא זאת ארץ ישראל שממנה נובעת כל הארת הקדושה בדור, ואם מעכבים את פריחת הנקודה יעכבו כל הקדושה שבאה דרך הצינור הזה, ולכן כל כובד התאחדות הגויים יהיה על הנקודה הזאת, ולכן הם בגדו בנו לאחר כ"ט בנובמבר... אבל נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי תהליך גאולת ישראל לא ניתן לעצירה".