אלמגור לבג"ץ: להסגיר הרוצחים מתלם

ארגון נפגעי הטרור אלמגור עתר היום לבג"ץ בשל כוונת ישראל שלא לדרוש את הסגרת רוצחי דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד לידיה.

עוזי ברוך , כ"ה בטבת תשס"ח

דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד
דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד

ארגון נפגעי הטרור אלמגור עתר היום לבג"ץ בשל כוונת ישראל שלא לדרוש את הסגרת רוצחי דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד לידיה.

ב"אלמגור" מאשימים את הממשלה בהשהייה מכוונת של בקשת ההסגרה על מנת לאפשר לפלסטינים לקיים הליך שיפוטי מזורז. על פי ההסכמים עם הפלסטינים הם מחוייבים להסגיר מי שפגע בישראלים. אולם באם המפגע עשה גם עבירה ברשות הפלסטינית, הוא יישפט שם ורק אחר ריצוי עונשו שם, ישראל תוכל לבקש שוב את הסגרתו. הפלסטינים כבר רמזו שהם מתכוונים לעשות זאת בקרוב.

בעתירה לבג"ץ נכתב "הערכה כי הרש"פ תעשה לפלסתר את העמדה לדין ומשפט לא רק קיימת נוכח העבר, ולאור המורכבות ביחסים שבין הרש"פ לחמאס אשר פרש את חסותו על הרצח, אלא גם נוכח ההכפשה המודעת כלפי הנרצחים ולאור הרצון להמנע מחשיפת פרטים מביכים הנוגעים להיות הרוצחים אנשי אש"פ וחברים במנגנוני הביטחון שלו".

"חובת מדינת ישראל לשמור על ביטחון אזרחיה שלה והבאתם לדין של כל רוצח ופושע אשר קיפד חיי אדם, הינה חובה ראשונה במעלה של כל מדינת חוק הרואה עצמה מחויבת חוקית ומוסרית שלא ליתן יד לרצח וטרור יד".

"הימנעות המשיבים מנקיטת הליכי הסגרה מיידים מהווה הפרה של חובתם החוקית והמוסרית ונגועה בשיקולים זרים עד כדי חוסר
סבירות קיצונית. העותרת תטען כי יש לה חשש כי ההימנעות מדרישת הסגרה מקורה גם בהיות הנרצחים תושבי קריית ארבע-
'מתנחלים' אשר דמם סמוק פחות כאשר אין למשיבים עניין לפתוח בעימות עם הרש"פ על רקע זה. הנכונות שמפגינים המשיבים לויתור על זכויות וחובות המדינה, בהענשת רוצחים, משדרת הן לרש"פ והן לאזרחי ישראל יחס בלתי ראוי כלפי מתנחלים עד כדי הפקרתם והצגתת כבני מוות שדמם אינו נחשב בדמים ואשר אין בגין רציחתם ראוי להפר את אווירת הפיוס עם אנשי הרש"פ.