נדחתה תכנית למחצבה בהר קוץ

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה בישיבתה לדחות את התכנית למחצבת הר קוץ שבגליל התחתון.

טליה רוט , כ"ט בשבט תשס"ח

לא אושרה בניית המחצבה
לא אושרה בניית המחצבה
ש. כהן. ערוץ 7
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה בישיבתה היום לדחות את התכנית למחצבת הר קוץ. אתר הר קוץ נמצא בסמוך לצומת עילבון, שעל כביש 65 בגליל התחתון, וצופה אל נוף הכנרת.

הר קוץ הינו אתר למחצבה, המאושר בתכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה, אך מחייב אישורה של תכנית מפורטת. האתר מצוי באזור המיועד לנופש בחיק הטבע, על פי תכנית המתאר הארצית לחופי הכנרת (תמ"א 13), ולכן נדרשה הקלה מתמ"א 13 לתכנית המפורטת של המחצבה שהגישה קבוצת כינרת.

בחודש ספטמבר 2005 ראתה המועצה הארצית קושי במתן ההקלה, עקב רגישותו הסביבתית-נופית של האזור ובגין מיעוט חומר החציבה שניתן להפיק מהמחצבה החדשה - לו הייתה קמה.

לבקשת המועצה הארצית הוצגו בפניה מספר חלופות למחצבת הר קוץ, ביניהן חלופת פוריה- הרחבת מחצבה בסמיכות למחצבת הבזלת הקיימת באזור פוריה. הרחבת מחצבת פוריה נבחנה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הצפון ובסופו של תהליך בחינה מפורט, נמצא כי היא תתקשה לעמוד במבחן הסביבתי, לאור סמיכותה לעיר טבריה ולבית החולים פוריה.

משלא נמצאה חלופה ראויה שבה ודנה המועצה הארצית בהקלה מתמ"א/13 למחצבת הר קוץ וכאמור, לאור רגישותו של האזור והמיעוט היחסי של חומר החציבה הראוי באתר, החליטה שלא לאשר את ההקלה הנדרשת. 

במשרד הפנים מדגישים כי בימים אלו מקדם מינהל התכנון במשרד הפנים תכנית מתאר ארצית חדשה לכרייה וחציבה. במסגרת תכנית זו, יקבעו כללים חדשים להשתלבות מחצבות בנוף ובסביבה, שיטות חציבה ואספקה מתקדמות, יאותרו אתרים נוספים ופתרונות אחרים לאספקת חומרי גלם לבנייה ולסלילה, בראייה כלל ארצית ולטווח הארוך.