רשם העמותות: לפרק את שלום עכשיו

רשם העמותות ממליץ לפרק את תנועת שלום עכשיו לאחר שבחן את הראיות ולפיהם עברה התנועה על החוק כשהצטיירה כעמותה חינוכית.

שמעון כהן , ה' באדר תשס"ח

שלום עכשיו
שלום עכשיו

מאבקו של אריה קינג, ראש הלשכה לפניות הציבור לענייני מזרח ירושלים, בתנועת שלום עכשיו הביא את רשם העמותות להמליץ על פירוקה של התנועה. זאת לאחר שהוכח כי כפי שדווח כאן לפני שבועות אחדים, כי התנועה מתהדרת בכינוי 'ש.ע.ל מפעלים חינוכיים' בעוד בכספים שאוספת התנועה מבוצעות פעולות פוליטיות לכל דבר ולא חינוכיות.

הרשם קובע כי אכן פעולותיה של העמותה אינן עומדות בקנה אחד עם מטרותיה הרשומות אצל הרשם. זאת בניגוד לחוק. לנוכח אלה הוא ממליץ להעביר את העמותה למחלקת פירוקים. המשמעות של פירוק העמותה היא שתורמים לה לא יוכלו להחשיב תרומות שכאלה לצורכי ניכוי מס וכיוצא באלה, עובדה הצפויה לפגוע באופן משמעותי בפעילות התנועה.

ההערכה היא שאנשי שלום עכשיו יפנו לערכאות כדי לבטל את הגזירה שהטיל עליהם הרשם, אולם כן צפויה להם בעיה נוספת שגם לה אחראי אריה קינג. כזכור, דיווחנו כאן כי קינג הוכיח שהתנועה כלל אינה יכולה לעמוד בפני בית המשפט. זאת על פי הצהרת בא כוחה, עורך הדין צלי רשף, שקבע כי העמותה אינה יישות משפטית ועל כן לא ניתן לחייבה לשלם קנסות. רשף הוכיח אז לבית המשפט כי 'שלום עכשיו' אינה מושג קיים, אלא ''ש.ע.ל מפעלים חינוכיים'. את המושג 'שלום עכשיו' הגדיר ככינוי מותגי בלבד.

קינג טען ועודו טוען כי אם שלום עכשיו אינה ישות משפטית כדי לשלם קנסות הרי שהיא גם אינה ישות משפטית כדי לתבוע ולעתור. כזכור, קינג דורש למחוק כל עתירה בה מופיע התנועה כצד משפטי.

קינג הוכיח גם שהתנועה עברה על החוק כשהציגה את עצמה בפני בית המשפט כעמותה רשומה, בה בשעה שכאמור היא כלל אינה כזו. כזכור, בעקבות טענותיו אלה דרש קינג מיו"ר הכנסת שלא לאפשר לאנשי שלום עכשיו להופיע בכנסת לאחר שהוברר כי הונו את הרשויות בדרכי מרמה.