ניסויי מחקר בשילוב אקדמי תיכוני

שילוב מחקרי נדיר בין תלמידי ישיבה תיכונית לחוקרי אקדמיה בעלי שם עולמי צפוי להניב תוצאות מדעיות מפתיעות על פיתוח תותי שדה.

שמעון כהן , י"ט באדר תשס"ח

ישיבת "מי השילוח", הישיבה התיכונית מדעית, חקלאית הראשונה בארץ, הממוקמת בחמרה שבבקעת הירדן, יצרה שיתוף פעולה ראשון עם חוקרים מובילים בארץ, המסייעים לתלמידים לבצע מחקרים בתחומי "מדעי הצמח".

החוקרים, ביניהם ד"ר ניר דאי, ד"ר לביולוגיה ומומחה בעל שם עולמי לטיפוח "תות השדה" במכון הוולקני, בוחרים עבור התלמידים את נושא המחקר, ובונים את הניסויים הרלוונטיים. התוצאות נבדקות ע"י החוקרים, והם יעשו בהם שימוש במידה וימצאו לנכון.

כיום מבצעים התלמידים מחקר על "תות השדה" ומנסים לבדוק את השפעתו של חומר הורמונאלי המופק מאצות, על התות. המחקר יימשך במשך כל עונת הגידול העיקרית של תות שדה החל מפברואר וכלה במאי. החוקרים הצעירים משערים כי החומר ישפר את איכות הפרי וכמות היבול.

גלעד ישראל מנכ"ל ישיבת "מי השילוח" מציין: "היתרון של תלמידי ישיבת "מי שילוח", על פני תלמידים בתיכונים אחרים, היא בכך שלימודיהם נעשים בין השאר ב"מעבדה של הטבע". התלמידים קיבלו לא מכבר, 15 דונם לצורכי עיבוד חקלאי, לימודים ומחקר. וכך הם יכולים לבדוק בשטח את השפעותיהם של מניפולציות שונות על הצמח. הצמח נבדק כבודד וכן בשדה הרחב. תוך התחשבות בגורמים בטבע אותם לא ניתן לקחת בחשבון, במעבדה סגורה. גורמים כגון: מזיקים, תנודות מזג האוויר, וכן הלאה, נבדקים וכך מתקבלות תוצאות מהימנות יותר, במחקרים השונים ".

כך נוצר שיתוף פעולה נדיר, בין תלמידי תיכון, לחוקרים בתחומי מדעי הצמח והאגרונומיה, כשכל הצדדים נהנים. התלמידים מקבלים ידע מתקדם והחוקרים נעזרים בתוצאות המחקרים עבור פיתוח וקידום מחקרים שלהם בתחומים משיקים.

יצוין כי תלמידי הישיבה נעזרים בשירותי ה"מכון הוולקני", במעבדות היחידה לנוער שוחר מדע. כך הם יכולים להיעזר בציוד טכנולוגי מתקדם לצורך המחקרים שהם מבצעים. כמו כן מבוצעים מחקרים לימודיים בתחומי ההדברה הביולוגית, הדישון ועמידות צמחים לתנאי עקה. הישיבה גם הקימה לראשונה גידולי תות שדה במצעים מנותקים, בבקעת הירדן, והיא בוחנת את ההתאמה של הגידולים לאזור. במידה ותמצא התאמה, תהיה לדבר חשיבות עבור מגדלים אחרים באזור, שיוכלו לבנות חממות כאלו לצרכים מסחריים. יש לציין שאזור בקעת הירדן משופע בשטחי חקלאות, אולם בשל תנאי מזג האוויר המיוחדים, הגידול דורש בדיקה של אפשרויות הגידול של כל צמח בנפרד.