מכונות הממתקים הגיעו לבית המשפט

בחור ישיבה מבני ברק תבע חברת ממתקים, לאחר שלא הרוויח עשרות אלפי שקלים למרות שכך הובטח לו במודעה בעיתון.

ידידיה הכהן , כ"ה באדר תשס"ח

בית המשפט דן במכונות הממתקים
בית המשפט דן במכונות הממתקים
ארכיון
הסוף למודעות: "רווחים מובטחים של עשרות אלפי שקלים"?, בחור ישיבה מבני ברק תבע חברת ממתקים, לאחר שלא הרוויח עשרות אלפי שקלים, למרות שכך הובטח לו במודעה בעיתון. בית המשפט פסק כי על החברה להשיב לו חלק מהכספים שהוציא אך לא קיבל את תביעתו לשלם את הרווחים שהובטחו לו.

בחור ישיבה המתגורר בבני ברק, תבע חברה העוסקת, בין היתר, ביבוא ושיווק מכונות אוטומטיות למכירת ממתקים, המופעלות על ידי מטבעות בערך של שקל אחד, לאחר שפנה אליה בעקבות פרסומים בעיתונים אזוריים וארציים, בהם הובטחו הכנסות בסך של אלפי שקלים בחודש.

לפני למעלה משנתיים נחתם בין הצדדים הסכם לרכישת 17 מכונות והסכם לקבלת אתרים להצבת המכונות. בטרם נחתמו ההסכמים הבהיר בחור הישיבה לחברה, כי ללא המיקומים אין מקום לקיום העסקה, שכן אין ברשותו כלי רכב ואף לא רישיון נהיגה. מעבר לכך, אין לו את הזמן הדרוש לאיתור מיקומים ואף לא את הכישורים האישיים לאיתורם. החברה ידעה על כך ואף דרשה תשלום עבור המיקומים, בטרם יסופקו המכונות לתובע.

בחלוף כשלושה שבועות, מסרה הנתבעת לתובע 7 מיקומים. המיקומים כללו בתי עסק כגון: מכון לשטיפת מכוניות, תחנות מוניות שרות, חנות לאביזרי רכב, "טרייד אין" לרכב ומספרת נשים. המיקומים נראו לבחור הישיבה תמוהים וללא יכולת הכנסה, אך החליט לנסותם.

בחור הישיבה טען כי לאחר מעשה התברר לו, כי מלבד היותם רחוקים זה מזה וממקום מגוריו הרי, שהמכונות במיקומים הנתונים כמעט ולא הניבו רווחים וגם ההכנסות המעטות שהניבו, בטלו בשישים ביחס להוצאות התפעול של המכונות, הזמן הרב והנסיעות באמצעות מוניות לבתי העסק.

לאחר טענות נוספות תבע בחור הישיבה את הנתבעת לשלם לו סך כולל של 85,335 ₪, הכולל בתוכו גם סך של 50,000 ₪ בגין מניעת רווחים, אחסנת המכונות בבית התובע ועוגמת נפש.

החברה טענה כי היזמים המפעילים את העסקה הם יזמים עצמאיים. אופן הפעלת העסק אינו נתון לשליטת הנתבעת, שאינה מתחייבת או מבטיחה דבר לגבי הצלחתו המסחרית של היזם. התובע קיבל הסבר מלא בענין זה, והמיקומים שנמסרים על ידי הנתבעת מהווים פוטנציאל להצבת מכונות והפקת רווחים. ברם, הנתבעת אינה מתחייבת להצלחה מסחרית או לתשואה או הכנסה מסויימת או רווח כלשהו באתר שנמסר. התובע ידע זאת, הבין זאת וחתם על הסכם המיקומים.

"לאחר שהתובע חתם על ההסכמים, החליט כנראה לצמצם את היקף העסקה ובכך לעקוף את סירובה של הנתבעת לבצע מכירה של מכונות בודדות. התובע הפר את ההסכמים בכך, שלא הציב את המכונות באתרים שנמסרו לו על פי התחייבויותיו ואילו התובעת מילאה את התחייבויותיה במלואן".

"טענות התובע הן בגדר "טעות בכדאיות העסקה", אשר אינן מקנות לו זכות לביטול העסקה. התובע סירב לקבל את האתרים שניתנו לו על ידי הנתבעת ולכן הם נשלחו אליו בדואר", "אין ממש בטענות התובע ויש לדחות את התביעה", ביקשה החברה.

השופט פסק כי הוא מורה על ביטול חלקי של ההסכמים בכל הנוגע ל- 10 מכונות ו- 10 מיקומים, אשר על כן, התובע זכאי להשבה של 6,358 ש"ח. וכן, הנתבעת זכאית להשבת 10 המכונות שלא מוקמו.

"אין מקום להשבת הכספים עבור הממתקים שנרכשו על ידי התובע. המכונות היו ממוקמות מספר חודשים והתובע עשה שימוש במוצרים. כאמור לעיל, לא הוצגו נתונים כספיים ועובדתיים לגבי ההכנסות וההוצאות מהמכונות שמוקמו".

"אין מקום לקבל את התביעה הנוגעת למניעת רווחים, אחסנת המכונות ועוגמת נפש בגין הפרת ההסכם. לא הוצגו נתונים כספיים גם בנושא זה. כאמור, לא שוכנעתי שהנתבעת התחייבה בפני התובע להצלחה מסחרית או הכנסה מסויימת או לרווח כלשהו במסגרת האתרים שניתנו לתובע", פסק השופט רחמים כהן.