פרוש: תלמידים חרדים נדחסים לקרונות משא

בתשובה לשאילתא של ח"כ פרוש הודיעה שרת החינוך כי "אכן ישנן אלפי כיתות לימוד פנויות במערכת החינוך, שנוצרו בשל שינויים דמוגרפיים".

חזקי ברוך , כ"ה באדר תשס"ח

בתשובה לשאילתא של ח"כ הרב מאיר פרוש הודיעה שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, כי "אכן ישנן אלפי כיתות לימוד פנויות במערכת החינוך, שנוצרו בשל שינויים דמוגרפיים. משרד החינוך יכין סקר מבנים מקיף, שבמסגרתו תיבדק סוגיית אכלוס כל בתי הספר ביעילות פונקציונלית. כמו כן, תוקם גם וועדה בין-משרדית שתפקידה להמליץ על תוכנית מפורטת לטיפול במבנים שכנראה יתפנו בעתיד".

הרב פרוש הביע סיפוק מתשובת שרת החינוך, אך ציין כי על פי הניסיון, הבטחות של ממשלה זו צריכות לעמוד במבחן. "העובדה שאלפי כיתות לימוד עומדות ריקות ואינן בשימוש – מוכיחה שהבלגן ואי הסדר הם ממאפייניה הבולטים של הרשות המבצעת. העובדה שרק עכשיו – בעקבות השאילתא – יערוך משרד החינוך סקר, מוכיחה שעבודת משרדי הממשלה בכלל צריכה לעבור טלטלה רצינית".
לדבריו, דברי מבקר המדינה בדו"ח האחרון שלו צריכים לעמוד עכשיו לנגד עיני בכירי משרד החינוך. המבקר, כזכור, כתב כי "תלמידים חרדים נדחסים לקרונות משא ללא חלונות ראויים, וללא פתחי מילוט", והיו עוד תיאורים מחרידים נוספים על משוא הפנים והאפליה שהם מנת חלקה של מערכת החינוך החרדי, על כל שלוחותיה. והנה, מתברר שלא רק בקיפוח מכוון מדובר – אלא אף באי-סדר ובחוסר ארגון מינימלי, כאשר אלפי כיתות לימוד עומדות בכלל ריקות. אף אם אחוז קטן מהן מתאים לצורכי החינוך החרדי – מדוע לא נתן משרד החינוך עד כה את דעתו על כך?".

"ישנה ב"ה עלייה תלולה במספר התלמידים החרדים בעשור האחרון", מדגיש הרב פרוש. "27% מהתלמידים בבתי הספר היסודיים בשנת 2007 הם חרדים, ושיעור החרדים בחטיבות העליונות ב-2007 נסק ל-21%. יתר על כן: ישנו תהליך של מעבר תלמידים רבים מהמערכת הכללית למערכת החינוך החרדית".

לדבריו, התירוץ המקובל של הממשלה הוא הרצון להימנע מפריצת מסגרת תקציב המדינה. "אך תהליך תקצוב המשרדים החברתיים, ומשרד החינוך בתוכם, לוקה בהיעדר שקיפות, ובמיוחד בדיונים בממשלה על הרכבו. למרות שזה הדיון המכריע, שרי הממשלה והציבור מקבלים נתונים מועטים, שאינם מספיקים לקבלת הכרעות מרכזיות נכונות. דלות החומר המוגש ע"י בכירי האוצר לשרים, והזמן הקצר המוקצב להכנת עמדותיהם ולדיון עצמו – פוגעים ביעילות הקצאת התקציב", אמר.

"מעבר לכך, הממשלה יכולה וצריכה אף להגדיל את היקף ההוצאה. מצב המשק הישראלי טוב. בארבע השנים האחרונות צמח התוצר בכ-5.2% בשנה. היחס בין החוב החיצוני לתוצר הוא כ-80%, שנחשב כסביר. האינפלציה נמוכה, האבטלה יורדת. מדוע, אם כן, לא לעשות למען השכבות המקופחות בתחומים רבים, וכמובן גם בחינוך?", מטעים הרב פרוש.