'שטרנהל התיר דמם של המתנחלים'

בג"ץ דן בעתירה נגד הענקת פרס ישראל לפרופ' זאב שטרנהל בשל מאמרים והתבטאויות נגד ההתנחלויות. השופטים ימסרו החלטתם מאוחר יותר.

חזקי ברוך , ט' בניסן תשס"חטוען....

בג"ץ דן היום בעתירת הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, תושבי עפרה וחברי חוג הפרופסורים, נגד הענקת פרס ישראל לפרופ' זאב שטרנהל בשל מאמרים והתבטאויות שכתב ולפיהם "על המאבק של הפלשתינים להתמקד בהתנחלויות ולא בשדרות ובגילה". השופטים עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין וחנן מלצר הודיעו כי יתנו את פסק הדין בהקדם.

פרופ' שטרנהל, כשלצידו אשתו ובנותיו הגיע לדיון, מנגד הגיעו תושבים מיהודה ושומרון שעתרו נגד מתן הפרס לשטרנהל.

עו"ד יצחק בם נציג העותרים אמר כי על בג"צ לבטל את מתן הפרס או להשיב את הענין לוועדת הפרס, שתדון בנושא שנית כשמאמרו של שטרנהל עומד לפניה. הענקת פרס ישראל למי ש"התיר דמם של חלק מאזרחי ישראל" היא בלתי סבירה ופוגעת ברגשות של ציבור גדול. עו"ד גלעד שר, המייצג את פרופ' שטרנהל, אמר כי שטרנהל כבר הבהיר "שההתנחלויות הן טעות היסטורית במהלך הציוני של הגשמת מדינת ישראל וכי לדעתו אין שום הצדקה לשום שפיכות דמים משום צד בכל מקרה. "קבלת העתירה תהיה סטירת לחי לחופש הביטוי", אמר.

נציגת המדינה, עו"ד דינה זילבר, ביקשה מהעותרים למשוך את העתירה כדי לא לפגוע בחגיגיות ובממלכתיות של פרס ישראל. לדבריה "נעשה עוול לשמואל שניצר כשבג"צ התערב בהחלטה בענינו", הנושא של הענקת פרס ישראל היא החלטה מקצועית שבאה על רקע פועלו של שטרנהל בתחום חקר מדעי המדינה, ואין מקום לבג"ץ להתערב בשל מאמר בודד".

כשערך ב"כ העותרים השוואה מעניין הפרס שנשלל מהעיתונאי שמואל שניצר שכתב מאמר חריף נגד העליה מאתיופיה, אמר השופט מלצר, כי יתכן שבג"צ טעה ולא היה מקום להתערבותו, ובידי בית המשפט לקבוע כי המדיניות השתנתה ואין מקום להתערב בנושאים כגון פרסים.

השופט אלייקים רובינשטיין תהה מדוע לא נכתבים פרוטוקולים בדיוני ועדות פרס ישראל, על מנת לאפשר לשר הממונה על פרסי ישראל לדעת מה היה בישיבת הוועדה. הוא פנה לנציג העותרים בשאלה האם לאדם שאינו קונצנזוסיאלי אין מקום ואפשרות לקבל את פרס ישראל וזאת במדינה שבה אלף דעות.

בתחילת הדיון הבהיר השופט רובינשטיין כי שטרנהל תקף אותו בעבר במאמר עיתונאי וכי אם למי מהצדדים יש בעיה עם היותו בהרכב הוא מבקש לדעת זאת.