הפלשתינים יגנו על המיעוט היהודי

יש פתרון לסכסוך. כך סבורים אנשי אקדמיה הפועלים לקדם הקמתה של מדינה אחת בכל שטח ארץ ישראל, בה יזכה המיעוט היהודי להגנה של הפלש'.

דלית הלוי , י"ב בניסן תשס"ח

קבוצה של אנשי אקדמיה יהודים, פלשתינים ואירופאים הקימו בשוויץ את ההתאגדות 'למען מדינה דמוקרטית אחת בפלשתין / ישראל'. מדובר בארגון לא ממשלתי הפועל תחת החוק השוויצרי ואשר משרדיו ממוקמים בז'נבה. החברות בארגון פתוחה לכל אדם ובתנאי שהוא מקבל את העיקרון של "מדינה דמוקרטית אחת בכל שטח פלשתין / ישראל". נשיא הארגון הינו מחמוד מוסא ועל צוות ההנהלה נמנים פרופסור אילן פפה מישראל, ד"ר מען זרין מצרפת, מהא קירטה מאנגליה וויליאם ססיל סמית' מקנדה.

באתר האינטרנט של הארגון (odspi.org) מצוין, כי חבריו הינם:

* "פלשתינים הקוראים לשלום, פיוס ושוויון עם ישראלים בישות פוליטית אחת". 

* "יהודים בישראל ומחוצה לה אשר התגברו על האינדוקטרינציה הציונית ואינם רוצים עוד לתמוך במדינה הגזענית והברוטאלית... איננו רוצים להיות סרח עודף של האימפריאליזם החותר לשעבד ולנצל את המזרח התיכון... אנו ישראלים אשר מכירים בכך שאנו יכולים לשגשג ולפרוח במדינה בשלום עם שוק כלכלי פתוח".

* "אירופאים הסבורים כי היסוד למתיחות בין החברה הערבית והמוסלמית לחברות בצפון אמריקה ואירופה הוא הסכסוך הישראלי - פלשתיני".

הארגון קובע במצעו, כי הפתרון היחיד למצב הינו בהקמת מדינה דמוקרטית אחת שתבטיח זכויות אדם לכל תושביה- ישראלים ופלשתינים. כדי להרגיע את הציבור הישראלי מפני הרוב הפלשתיני טוען הארגון, כי "האחריות להגנה על המיעוטים תהיה מונחת על כתפי כותבי החוקה של המדינה", וכי המדינה החדשה תהיה דמוקרטיה פוליטית וסוציאלית שתאפשר פריחה ושגשוג כלכלי.