220 שנה לפטירת ר' מנחם מנדל מויטבסק

בהתוועדות שנערכה היום בטבריה צוין 220 שנה לפטירת ר' מנחם מנדל מויטסק, מגדולי החסידות ומראשוני מחדשי היישוב היהודי.

ידידיה הכהן , ב' באייר תשס"ח

בהתוועדות שנערכה אתמול בבית הכנסת העתיק של ר' מנחם מנדל מויטבסק בטבריה צוין מלאת 220 שנה לפטירתו, בה השתתפו הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, הרב דוד דודקביץ', רבה של יצהר, הרב שמואל טל, ראש ישיבת "תורת החיים" הרב משה שחר והרב עמיר כ"ץ, קדמה להתוועדות עלייה לקברו בבית העלמין העתיק בעיר.

ר' מנחם מנדל מויטבסק היה מגדולי החסידות ומראשוני מחדשי היישוב היהודי, "בשנים האחרונות החלה התעוררות גדולה להתקשרות לדמותו המופלאה וגודל ענינו ומסירותו להנחת יסודות הקודש לחידוש תורת החסידות בארץ ישראל", נאמר.

ר' מנחם נולד בויטבסק בשנת ת"צ (1730) בערך, לאביו שהיה ממקורביו של הבעש"ט. את תורתו למד מפי המגיד ממזריטש. בימי המגיד התגורר במינסק. לאחר פטירתו חזר לויטבסק וריכז סביבו אלפי חסידים ובתוכם גם רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל ה"תניא".

אך ר' מנחם התפרסם בזכות מעשהו בשנת תקל"ז אז עלה לארץ-ישראל בראש קבוצת חסידים בת שלוש מאות איש, ועמו תלמידיו-עוזריו רבי אברהם מקאליסק ורבי ישראל מפולוצק. הם הגיעו ארצה בה' אלול תקל"ז והתיישבו בצפת ובטבריה. קבוצה זו הניחה יסוד לישוב חסידי בארץ-ישראל ותרמה לא מעט להחייאת הגליל, אף ביושבו בארץ-ישראל עמד ר' מנחם מנדל בקשרים מהודקים עם חסידיו בגולה ע"י שדרי"ם ואגרות, ונפטר ביום ב', ר"ח אייר תקמ"ח (1788) בהשאירו את בנו-יחידו ר' משה.

בעיתון "המודיע" המזוהה עם הזרם החסידי שייחד השבוע מקום נכבד לזכרו נכתב: "דומה שמבחינה היסטורית היתה זו העליה שממנה פינה ויתד לכל היהדות החרדית בכלל והחסידית בפרט, ומאז ועד עתה לא פסקה ישיבתנו בארץ, ואדרבה הוסיפה והתרבתה, עד שכהיום רוב מנין ורוב בנין בני ישראל דרים בארץ הקדושה, וללא ספק, הוא ורעיו ותלמידיו, הם אשר סללו את הדרך כהכנה לביאת גואל צדק. בשם הרב מרוז'ין זי"ע מובא, שרבי מנדלי הלך לארץ ישראל באותם הכוונות והיחודים שהלך אברהם אבינו לארץ ישראל".