התנגדות להקמת ועדה ממשלתית בעניין רמון

התנועה לאיכות השלטון מתנגדת להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בנושא האזנות הסתר בעניין חיים רמון. "יש בהקמת הועדה משום טעם לפגם".

יערה מייטליס , א' בסיון תשס"ח

עו"ד מיקה קונר קרטן, בשם התנועה לאיכות השלטון, שלחה מכתב לראש הממשלה, לשר לבטחון פנים ולשר המשפטים בו היא מציינת כי "כעולה מפרסומים בכלי התקשורת, כמו גם מההודעה לעיתונות של ועדת חוקה, חוק ומשפט בשיבתה כוועדת חקירה פרלמנטרית לנושא האזנות הסתר, הוחלט, פה אחד, לתמוך בהמלצת שר המשפטים להקים ועדת בדיקה ממשלתית מכוח סעיף 8א לחוק הממשלה, התשס"א-2001, בכדי לבדוק את התנהלות המשטרה והפרקליטות בעניינו של השר חיים רמון. ההחלטה התקבלה לאחר שכבר נערכה, כאמור, ועדת בדיקה פנימית ע"י השופט ברנר, בדיקה אשר מונה לה בודק נוסף- השופט זיילר, אשר המליץ להקים ועדת בדיקה ממשלתית".

"יש בהתנהלות זו משום טעם לפגם", נכתב "שכן לפחות למראית עין, נראה כי בכירים במערכת הפוליטית, אשר מקורבים בדרך זו או אחרת לשר רמון, הם המניעים את גלגלי הפרשה וזאת על אף ששבה ונבדקה- ואולם תוצאות הבדיקה לא השביעו רצונם. הדברים אף מתעצמים משעה שעסקינן בממשלה אשר ראשה ושניים מבכיריה היו ו/או הינם נתונים בחקירות משטרתיות הנוגעות לחשדות פליליים".

עוד נכתב כי "אין בדברים כדי להביע עמדה באשר לצורך האפשרי בבדיקת נושא האזנות הסתר בכללותו ואולם בהקמת ועדת בדיקה ממשלתית במיוחד לשם בחינת עניינו של שר בכיר בה - בדיקה אשר כבר בוצעה ע"י שופט בדימוס וברי כי יש לאותו שר בכיר עניין מובהק בקיומה- יש בה טעם לפגם".

"טוב עשתה מערכת אכיפת החוק כאשר מינתה, בעקבות דרישת פרקליטי השר רמון, ועדת בדיקה בראשות שופט בדימוס- השופט ברנר, וטוב יעשה לו יתמקדו כעת הרשויות השונות בתיקון הליקויים כפי שעלו מבדיקה זו ולא במרדף אשר טיבו אינו ברור והוא מעלה תחושה בלתי נוחה באשר למניעים אשר מובילים את בכירי הממשלה בקיומו".

בסוף המכתב נאמר: "מן הראוי כי לא תוקם וועדת בדיקה ממשלתית בעניינו הפרטני של השר רמון, משעה שהעניין כבר נבדק ע"י שני שופטים בלתי תלויים, שכבר העבירו המלצותיהם בקשר לליקויים שהתגלו ולצורך לתקנם".