המועצה הארצית: מסילת רכבת מי-ם לנתב"ג

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה בישיבתה היום לקדם את התכניות המשלימות שתאפשרנה את ביצוע מסילת הרכבת מירושלים לנתב"ג.

טליה רוט , כ"ח בסיון תשס"ח

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים אריה בר, החליטה בישיבתה היום (ג') לקדם את התכניות המשלימות שתאפשרנה את ביצוע מסילת הרכבת מירושלים לנמל התעופה בן גוריון.

המועצה הארצית החליטה לקדם שתי תכניות מתאר ארציות שתאפשרנה ביצוע המנהרות מעמק איילון לירושלים, להקצות שטחים להתארגנות הקבלן, הקמת מתקנים וטיפול בחומרי חפירה.

בפני המועצה הארצית הובאה הצעת הגוף המאשר, הפועל מטעמה לליווי ולקידום תכנון וביצוע המסילה מירושלים לנתב"ג.
חברי המועצה שמעו את נציגי היישובים הסמוכים – מסילת ציון, בית מאיר ומבשרת ציון, נציגי מועצה אזורית מטה יהודה וכן נציגי העיר בית שמש.

פרוייקט המנהרות עתיד לייצר כ-2.4 מיליון מ"ק חומרי חפירה. המועצה הארצית הציבה בראש סדר העדיפויות את מחזור חומרי החפירה וניצולם וכן פרוייקטים נוספים של תשתיות ורק בעדיפות נמוכה הוצבה הטמנת עודפי עפר באתרים בעמק איילון ובשטח.
המועצה הארצית קבעה שהתכנית לא תאפשר חציבה בבית מאיר.

בעמק הארזים, במבואות ירושלים, אישרה המועצה הארצית 6 חלופות לשטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן, שיאפשרו ביצוע הגשרים והמנהרות. בנוסף, החליטה המועצה הארצית להעביר לאישור הממשלה את תכנית פתחי המילוט בקטע המסילה בירושלים, בין עמק הארזים לבין לתחנת הרכבת בבנייני האומה.

כן אפשרה המועצה בחינה של חלופה שהוצעה על ידי רשות הטבע והגנים להעמקת המנהרה משער הגיא עד לעמק הארזים, סמוך לירושלים ובכך להימנע מביצוע הגשר ודרכי הגישה בנחל יתלה.

המועצה הארצית קבעה כי התכנית תועבר להערות ולהשגות הציבור ולעת הדיון תובא בפניה עמדת מועצת הגנים ושמורות הטבע לעניין גן לאומי הרי יהודה, השימוש במחצבת בית מאיר ודרכי הגישה לנחל יתלה.