עשרה כתבי אישום בפרשת החניונים

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הגישה היום לבתי המשפט המחוזי והשלום בת"א עשרה כתבי אישום, העוסקים, במה שנודע כפרשת החניונים.

עוזי ברוך , י"ח בתמוז תשס"ח

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הגישה היום (21.7.08), לבתי המשפט המחוזי והשלום בתל אביב, עשרה כתבי אישום, העוסקים, במה שנודע כפרשת החניונים.

שני כתבי האישום המרכזיים בפרשה נוגעים לקידום עניינים שונים של איש העסקים ראובן גרוס בחברת "אחוזות החוף", חברה עירונית בבעלות עיריית ת"א ובשליטתה, האחראית על תפעול החניונים העירוניים בתל אביב. כתבי אישום אלה, כוללים סעיפי אישום רבים בעבירות מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות מתן ולקיחת שוחד ועוד, והם מתייחסים לשישה נאשמים. בין הנאשמים: ראובן גרוס, יעקב מאיר שהיה מנהלה הכללי של חברת "אחוזות החוף", ד"ר דן קורן, שהיה יושב ראש דירקטוריון "אחוזות החוף", וחבר מועצת העיר ישעיהו דרורי.

יתר כתבי האישום שהוגשו, מתייחסים למספר פרשיות נוספות, שחשפה המשטרה אגב חקירת פרשת החניונים. בין הנאשמים בתיקים אלה: נתן וולוך סגן ראש עיריית תל אביב וממלא מקומו של רון חולדאי; צחי טרנו, מי שהיה עוזרו וראש מטה הבחירות של ראש עיריית חיפה יונה יהב ולימים ראש אגף הדוברות בעיריית חיפה; וכן יזמים, אנשי עסקים, וראובן גרוס עצמו.

השתלשלות הפרשה

ביוני 2004, בעקבות חומר רב שהצטבר ביחידה הארצית לחקירות הונאה, נפתחה החקירה הגלויה בפרשת החניונים. במרכז החקירה עמדו קשריו המסועפים של ראובן גרוס עם עובדי ציבור, אותם הפעיל לקידום ענייניו ועסקיו. מדובר בתיק רחב היקף, הכולל חומר ראיות רב במיוחד. במהלך החקירה נגבו מאות הודעות מכ-250 נחקרים, ונתפסו מאות תיקים ומסמכים העוסקים בין היתר במכרזים עירוניים ובהעברות כספים.

כתבי האישום המרכזיים בפרשה, עוסקים בעיקרם בקשר המשולש שבין ראובן גרוס, יעקב מאיר וד"ר דן קורן, קשר אשר שימש את גרוס כמנוף לקידום האינטרסים הכלכליים שלו במסגרת "אחוזות החוף". על פי הנטען בכתבי האישום, הפעיל גרוס באמצעות חברות שבשליטתו, חניונים שבתחומי אחריות "אחוזות החוף".

בחלק מהחברות המפעילות את החניונים הסתיר גרוס את שליטתו ופעל באמצעות אנשי קש מטעמו.

על פי הנטען, במהלך כהונתו של יעקב מאיר כמנכ"ל "אחוזות החוף", הוא ניהל מערכת יחסים הדוקה עם גרוס, והתנהל במסגרתה כעושה דברו. מאיר היה גורם דומיננטי בהחלטות השונות שהתקבלו ב"אחוזות החוף". הוא יזם מהלכים שונים והחלטות, שנועדו לקדם את ענייניו של גרוס ולהיטיב עמו. מאיר אף קיבל מגרוס טובות הנאה שונות.

ביחס לד"ר דן קורן, נטען בכתבי האישום, כי במקרים שונים פעל גם הוא, יחד עם מאיר, לקידום ענייניו של גרוס וכי קיבל מגרוס טובות הנאה.

כתבי האישום השונים מפרטים מקרים רבים בהם קודמו האינטרסים של גרוס בהפעלת חניונים שבאחריות "אחוזת החוף".
אחת הפרשיות המרכזיות עוסקת בשינוי שיטת המכרזים ב"אחוזות החוף" והחלתה באופן שמקדם את האינטרסים של גרוס. בפרשה זו מעורבים, בין היתר, מאיר, גרוס, קורן, וחבר מועצת עיריית ת"א ישעיהו דרורי.

בפרשה זו נטען גם, כי האומדנים הסודיים שנקבעו באחוזות החוף, והמתייחסים לדמי התפעול המקסימליים הראויים בחניונים שונים, הודלפו לגרוס, מה שאפשר לו לזכות במרמה במספר מכרזים מניבים.

פרשה נוספת נוגעת למכרז על חניוני אוניברסיטת ת"א. על פי הנטען בכתבי האישום, הוסתרה במסמכי המכרז שליטתו של גרוס בחברת "קסם חניונים", זאת בניגוד לתנאי המכרז. בסופו של יום זכתה חברת קסם חניונים במכרז. בהליך אזרחי, בבית המשפט, שבו נתבקשה פסילת זכיית קסם חניונים, הצהיר ד"ר קורן הצהרה כוזבת, לפיה אין ולא היתה ל"אחוזות החוף" סיבה לסבור כי הצהרת "קסם חניונים" באשר להיעדרו של מציע נסתר היא שקרית.

בנוסף לפרשה המרכזית הוגשו, כאמור, עוד מספר כתבי אישום המתייחסים לפרשיות אחרות שנחשפו בחקירה, במסגרתם מתואר האופן בו קידמו עובדי ציבור נוספים אינטרסים שונים של גרוס. על פי הנטען באחד מכתבי האישום, פעל נתן וולוך, מ"מ ראש עיריית ת"א וסגנו, על מנת להשיג במרמה אשרות כניסה לצעירה ממולדובה שגרוס חפץ בכניסתה לישראל.

כתב אישום נוסף, עוסק במערכת הבחירות המוניציפליות שהתקיימה בחיפה בשנת 2003. על פי הנטען, זייף צחי טרנו - מי שהיה עוזרו וראש מטה הבחירות של ראש עיריית חיפה יונה יהב, ולימים דובר העירייה- יחד עם גרוס מסמך שהסווה תרומה אסורה, שניתנה על ידי חברה בשליטת גרוס למטה הבחירות של יהב. בנוסף הוא סייע לגרוס ברישום כוזב של חשבוניות.

בכתב אישום נוסף נטען כי ראש מנהלת בתי העלמין "תל רגב", שלום לוי, פעל ביחד עם גרוס, יעקב מאיר וקבוצה של מפעילי חניונים, כדי ליצור מכרז למראית עין שתכליתו הייתה לאפשר זכיית חברה שבשליטת גרוס.

מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה וצוות הפרקליטים המטפל בתיק, קיימו שימועים לחשודים שביקשו לעשות כן, זאת לאחר שטיוטות כתבי האישום נשלחו לחשודים.

העבירות העיקריות המיוחסות לנאשמים המרכזיים בכתבי האישום

ראובן גרוס – עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מתן שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד.
יעקב מאיר ודן קורן - עבירות מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, לקיחת שוחד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לדן קורן מיוחסת גם עבירה של שבועת שקר.
ישעיהו דרורי - מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
נתן וולוך - קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
צחי טרנו – זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, קבלת תרומה אסורה לפי חוק מימון מפלגות.
שלום לוי – ניסיון לקבל דבר בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור.

הכמות הרבה של חומר החקירה, כמו גם מורכבותו, חייבו עבודה ממושכת, יסודית וזהירה ביותר של צוות הפרקליטים שעסק בפרשה. עבודתם לוותה והונחתה ע"י מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה – הגב' אביה אלף. צוות המחלקה הכלכלית שמטפל בתיק כולל את עוה"ד מיכל רוזן-עוזר, סטיב בוארון וערן זלר.