מסתמן: ייצוג הולם לחרדים יעוגן בחוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה היום בהצעת החוק הנוגעת ליצוג הולם של נשים, עולים וחרדים בעיריות. ח"כ גפני: הציבור החרדי הכי מופלה לרעה.

חזקי ברוך , כ"א בתמוז תשס"ח

סוף סוף. גפני
סוף סוף. גפני
פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה התכנסה היום (ה') לדיון ראשון בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק "ייצוג הולם בקרב עובדי עיריות" שיזם ח"כ אופיר פינס (עבודה). ההצעה המקורית התייחסה לנקיטת צעדים נגד אפליית נשים, ערבים ובעלי מוגבלויות, אך במהלך הדיון נראה כי להצעת החוק יתווספו שתי קבוצות נוספות – עולים חדשים וחרדים.

במהלך הדיון הוצגו נתונים ראשוניים באשר לתמונת המצב של העסקת עובדים בעיריות ישראל כיום. לבקשת הוועדה, תיערך בדיקה מקיפה של העסקת עובדים מהמגזר החרדי ובעלי מוגבלויות, זאת במטרה לגבש מדיניות לאפליה מתקנת במסגרת הצעת החוק.

יו"ר הוועדה ויוזם הצעת החוק, ח"כ אופיר פינס, אמר כי "כאשר יהיה שיווין בקרב עובדי העירייה, אז גם השירות והיחס לתושבים יהיה שוויוני. תמונת המצב של המגזרים המופלים לרעה לוטה כיום בערפל. לפני שמחוקקים חשוב לדעת לאן לכוון".

באף אחת מהעיריות לא נמצא ייצוג הולם לעולים
אחוז העולים המועסקים בעיריות קטן פי 2 מאחוז העולים בקרב התושבים, כך עולה מנתונים שריכז מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת הדיון בהצעת החוק.

במסגרת המחקר נדגמו 8 ערים בישראל ובאף אחת מהן לא נמצא ייצוג הולם לעולים בקרב עובדי העירייה ביחס לחלקם של העולים באוכלוסיית העיר. במחקר בולטת במיוחד עיריית אשדוד, בה אחוז העולים בקרב עובדי העירייה הוא כ-5%, בעוד שבקרב תושבי העיר העולים מהווים כ-35%. ייצוג העולים בירושלים ובתל אביב הוא מהגבוהים ביחס לערים האחרות שנדגמו. בעיריית ירושלים מועסקים 390 עולים ובתל אביב מועסקים 609 עולים בעירייה.

ח"כ גפני: הציבור החרדי הכי מופלה לרעה
ייצוג חרדים בקרב עובדי העיריות לוקה גם הוא בפערים. כך למשל, בחיפה היחס בין אחוז התושבים החרדים לאחוז העובדים החרדים בעירייה עומד על 1:10. מתוך 4,623 עובדי עיריית חיפה, רק 10 עובדים הם מהמגזר החרדי, קרי כ-0.2%, בעוד אחוז החרדים באוכלוסייה הוא 2%.

אחוז העובדים החרדים הגבוה ביותר בעירייה, מתוך הערים שנדגמו, הוא בחדרה, שם מועסקים 10 עובדים מתוך 880 סך הכול, קרי 11.4%.

ח"כ משה גפני אמר בתגובה כי "מתקיפים אותנו שאנחנו פרזיטים, שלא רוצים לצאת ולעבוד. אלא שבשטח מעדיפים לא להעסיק מועמד חרדי. הגיע הזמן לעשות חוק של ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית. הציבור החרדי הכי מופלה לרעה".