אשכנזי: ייתכן שבורברג ישוב בעתיד לגדוד

הרמטכ"ל לא פוסל את האפשרות שבעתיד יוכל סגן אלוף עמרי בורברג המעורב אירוע בירי בנעלין לחזור לגדוד 71 עליו פיקד.

בן שאול , י"א באב תשס"ח

הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, לא שולל את האפשרות שסגן אלוף עמרי בורברג המעורב בפרשת הירי בפלשתיני כפות בנעלין, ישוב לגדוד 71 שעליו פיקד. "מה שקרה לעמרי הוא אירוע מצער, עמרי מבין את זה. הוא לא התכוון לירות". אשכנזי הוסיף כי הוא רואה בזה כישלון פיקודי ועמרי יועבר מתפקידו אך הוא לא פוסל את האפשרות שבעתיד הוא יוכל לחזור לתפקידו.

ביום חמישי הוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי המיוחד נגד סגן-אלוף עומרי בורברג וסמל-ראשון ל' בגין אירוע ירי כדור גומי לעבר עצור פלשתיני שהתפרע סמוך לכפר נעלין. 

הפרקליט הצבאי הראשי קבע כי ממצאי החקירה הצביעו על כך שמדובר באירוע חמור מבחינה פיקודית וערכית, המחייב להעמיד לדין בפני בית דין צבאי, הן את הקצין והן את החייל. לאחר ששמע את הטענות שהועלו בשימועים וגורמים נוספים, סבר הפרקליט הצבאי הראשי כי לא ניתן במקרה זה להסתפק בדין משמעתי, ונוכח אופיו החמור של האירוע נדרש להביא את העניין בפני בית הדין הצבאי.

על יסוד מכלול נסיבות התיק, ובשים לב לצעדים הפיקודיים המשמעותיים שננקטו בעקבות האירוע, החליט הפרקליט הצבאי הראשי לייחס למעורבים באירוע עבירה של התנהגות שאינה הולמת, בגין חלקו של כל אחד באירוע.