חנוכת בית הכנסת "אוהל יצחק" - וידאו

בית הכנסת" אוהל יצחק" נחנך היום בעיר העתיקה בירושלים. "אוהל יצחק" הוקם על ידי כולל שומרי החומות והיה מהחשובים שנבנו בעיר העתיקה.

בן שאול , י"ג בתשרי תשס"ט

"אוהל יצחק"
"אוהל יצחק"
ש. כהן. ערוץ 7

חנוכת בית הכנסת "אוהל יצחק" - וידאו

בטקס מרשם ומרגש נחנך בית הכנסת" אוהל יצחק". במעמד רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ, רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, ראש עיריית ירושלים הרב אורי לופוליאנסקי ובני משפחת מוסקוביץ.

בית הכנסת "אוהל יצחק" הוקם על ידי כולל שומרי החומות והיה מהחשובים שנבנו בעיר העתיקה בירושלים.  המקום נרכש על ידי הקהילה ההונגרית ב- 1867, ונבנה בין שני שערי כניסה להר הבית שער סוחרי הכותנה ושער השלשלת בקרבת הכותל המערבי.

בית הכנסת שהיה מהיפים והמפוארים בין בתי הכנסת בעיר העתיקה של ירושלים והקרוב ביותר להר הבית, ניטש לאחר פרעות בשנת 1963. צילומי אויר מתקופת מלחמת תש"ח מראים כי הבניין נשאר בשלמותו. משחררי העיר העתיקה במלחמת ששת הימים מצאו את בית הכנסת שהוא חרב ונטול גג, מהמבנה המפואר נותרו שרידים של קירות הקומה השלישית.

קרן "ידידי אוורסט האמריקאיים" רכשה את שטח בית הכנסת "אוהל יצחק" מכולל שומרי החומות לפני חמש עשרה שנים ולאחר מספר שנים החלה עבודת השיקום והבניה מחדש של בית הכנסת. עבודות השחזור והבניה בוצעו בניסיון להישאר קרובים ככל האפשר למה שהיה בעבר ואכן הוחזרה עטרה ליושנה ובית הכנסת נבנה במתכונתו המקורית.

הרב דוד גרוסמן פתח את האירוע וביטא את ההתרגשותו מחנוכת בית כנסת כדור שישי בירושלים, שסבו ואבי סבו היה ממתפללי בית הכנסת בציינו כי "זו זכות לחנוך חורבה קדושה שהינו בית קודש לה', בית כנסת אינו פרובוקציה, החזרת עטרה ליושנה היא חובה של כל אחד מאיתנו ואין בה כל פגיעה ברגשות אחרים".

הרב גרוסמן קרא גם לתושבי עכו להפסיק עם האלימות, "אל תתנו יד להמשך האלימות אנו מתפללים כל יום על השלום, ומכאן תצא תפילה לשלום ולשלוה ככל ערי ישראל ובעול כולו".   

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, בירך על החזרת עטרה ליושנה בפתיחתו של מקום תפילה שהיה פעיל שנים כה רבות ונחרב, שכפי שנפסק בשו"ע אפילו לאחר שחרב היה בקדושתו, ועכשיו על יסוד החורבן נבנה בית כנסת מפואר וקדוש להתפלל בו כראוי והוא יד ושם לחיים מפוארים של דורות שחיו בירושלים ושמרו על טהרתה וקדושתה.

הרב רבינוביץ פנה בדבריו אל השכנים הערבים, בית כנסת זה היה פעיל שנים רבות בצד שכניו הערבים, ואין סיבה שגם עתה לא יהיה כך. אל תתנו יד למחרחרי ריב מחוץ אשר כל מגמתם לפגוע במרקם העדין של העיר העתיקה ולהביא לכאן שנאה ומחלוקת, בית כנסת זה אינו מתקרב למתחם הר הבית בראש ובראשונה כי ההלכה היהודית אוסרת עלינו לעלות להר הבית בעת הזו שאין בכוחנו להיטהר, כל טענה שכביכול בית כנסת זה נושק להר הבית או במתחמו הוא שקר ועיוות בצורה קיצונית ביותר, לא יתכן שאנשי דת יעזו להוציא לעז ושקר בראש כל חוצות ואין פוצה פה ומצפצף. בית כנסת זה יביא רק ברכה לכל היושבים כאן, ברכת שלום חיים חן וחסד. אל תתנו יד למשחיתים ומחבלים לחדור לכאן, לעיר העתיקה.

הרב אורי לופוליאנסקי ראש עירית ירושלים, ציין כי בית כנסת זה היה אחד משלושת בתי הכנסת החשובים בירושלים לפני תש"ח, והוא היה הנעזב הראשון שבע שנים אחרי שנת תרפ"ט, והנה עכשיו שמחזירים עטרה ליושנה ישנם כאלו שמנסים להפוך  את זה לאבן מחלוקת, לא מדובר כאן בבניה חדשה אלא  בשחזור של עבר מפואר בית כנסת חסידי וליטאי שהקים רבי יצחק ראטסדורפר מחסידי בעלז שמסר אותו לכולל "שומרי החומות", כמה מתאים יותר שבערב חג הסוכות חונכים בית קודש זה.

הרב מנחם פרוש שהיה ממתפללי בית הכנסת בצעירותו בלילות שבת התרגש עד מאוד מהאירוע ובירך: ברוך מציב אלמנה. בספרו את הריקודים בלילות שבת בפיוט לכה דודי, זו חובה על כולנו לשקם ולפאר בית כנסת קדוש זה ואשר זכיתי להשתתף בו. אני מקווה כי כשם שזכיתי להשתתף בחנוכת בית הכנסת זה אזכה להשתתף בחנוכת בית המקדש. בשבחו את משפחת מוסקוביץ על הזכות שנפלה בחלקם לשקם ולבנות את בית הכנסת. את האירוע הנחה מרדכי (סולי) אליאב מנהל ה"קרן למורשת הכותל המערבי".