אושר: רכבת מהירה מתל אביב לירושלים

הקבינט החברתי כלכלי בראשות שר האוצר, רוני בר-און, החליט היום על חידוש הקמת קו רכבת מהיר תל אביב - ירושלים.

אורלי הררי , ה' בכסלו תשס"ט

הקבינט החברתי כלכלי החליט לאשר לרכבת ישראל להמשיך בביצוע קו הרכבת תל אביב - ירושלים.

ההחלטה התקבלה על בסיס מאפייניו הייחודיים של הפרוייקט ועל אף בחינת הכדאיות הכלכלית שנמצאה שלילית: הפרויקט מתוקצב ונכלל במסגרת תוכנית הפיתוח המאושרת של רכבת ישראל.

העבודות על הפרוייקט החלו וכבר הוצאו מכספי משלם המיסים למעלה מחצי מיליארד ₪, כל ההליכים הסטטוטוריים ביחס לפרויקט כמעט והושלמו וביטול הפרויקט כעת יגרום נזק נוסף של מאות מיליוני שקלים לתקציב המדינה בגין ביטול חוזים וכו'.

שר האוצר ציין כי "למניין השיקולים מצטרף שיקול מרכזי נוסף, אולי החשוב ביותר, העיר ירושלים. חשיבותה של העיר והצורך לשפר את הנגישות אליה וממנה.  הפרוייקט יחזק את קשריה הכלכליים של עיר הבירה  ויגדיל את פוטנציאל המתגוררים והמועסקים בה".

שר האוצר אמר כי ככלל הוא מאמין שהבסיס להחלטות הממשלה ולהכרעות ביחס לפרויקטים מסוג זה הינו כדאיות כלכלית, "עלינו לוודא כי כספי משלם המיסים זורמים רק לאותם מקומות בהם הן מביאים את התועלת הגדולה ביותר לאזרחי ישראל".

השר הדגיש כי רצוי ואף נדרש כי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים וכן חברת רכבת ישראל יפיקו לקחים מעבודת המטה הפגומה שבוצעה בשנת 2003 עת נלקחה ההחלטה על ביצוע הפרויקט והזכיר כי עבודת המטה הציגה אומדנים נמוכים במיליארדי שקלים מהעלות הנוכחית של הפרויקט.