57 לפטירתו של הרב חרל"פ

במלאת 57 שנה לפטירתו של הרב יעקב משה חרל"פ נערכו אזכרות ברחבי הארץ. רבים מצאצאיו ותלמידיו מישיבת 'מרכז הרב' ושלוחותיה עלו לקברו בסנהדריה.

, ח' בכסלו תשס"ט

במלאת 57 שנה לפטירתו (ז' כסלו התשי"ב) נערכו אזכרות ברחבי הארץ. רבים מצאצאיו ותלמידיו מישיבת 'מרכז הרב' ושלוחותיה ותלמידי ישיבת 'בית זבול' עלו לקברו בבית העלמין בסנהדריה.

בקרית ארבע נערכה האזכרה המסורתית שמארגן  הרב שרגא אורזי.

הרב משה לוינגר נשא דברים והעלה זיכרונות מילדותו בשכונת 'רחביה' ,שהרב חרל"פ היה רבה. תפלת  נעילה של הרב חרל"פ עדיין מהדהדת באוזניו. האזכרה המרכזית שאירגן נינו יאיר חרל"פ בשיתוף עם מתנ"ס בית אל והמחלקה לתרבות תורנית של משרד החינוך מחוז י-ם, התקיימה בבית אל בישיבת 'מטה-בנימין'.

אורח הכבוד היה הרב שאר ישוב כהן, רבה הראשי של חיפה, מתלמידי ישיבת 'מרכז הרב', שזכה ללמודבישיבה בתקופה בה כיהן הרב חרל"פ כראש הישיבה.

הרב שאר ישוב סיפר במשך מס' שעות למאות התלמידים והרמי"ם על גדלותו המיוחדת של הרב חרל"פ בתורה, בצדקות, בחסידות, בעבודת ה', באהבת עם ישראל ודבקות מוחלטת בארץ ישראל.

הרב שאר ישוב תאר את החבורה קדישא של הרב קוק, הרב חרל"פ, הרב הנזיר, הרב צבי יהודה ור' אריה לוין. 'מלאכים כבני אדם'-אשר בצדק ציירו אותם יחד בתמונה המפורסמת , כי היו  כמשפחה אחת של גדולים בתורה בנגלה ובנסתר, בצדקות וקדושה ,באהבת ה' ועמו ישראל, וידעו למצוא בעיין יפה את החיוב בכול אחד ולרומם אף את פשוטי העם.

הרב חרל"פ השאיר כ150 קבצים של חידושי תורה.

בישיבת 'בית זבול' שבביתו 'בשערי חסד' הוציאו חלק מכתביו לאור: סדרת 'מי-מרום'- ספריו במחשבה ובחידושים על התורה ,התפילה, הגדה של פסח  והמועדים. פרושים לשמונה פרקים לרמב"ם, פרוש לפרקי אבות וכן פרקי גאולה.

את ספריו בהלכה  וחידושים על הגמרא הוא קרא בשם 'בית זבול' ע"ש אביו הרב זבולון שהיה דיין  בבית דינו של המהרי"ל דיסקין ועל שם ארצנו אשר ממנה לא יצא מעולם. זכותו תגן עלינו, על עמנו וארצנו.