אריאל: בגני החובה לומדים שחמט

כ-350 תלמידי גני החובה באריאל לומדים באופן מאורגן ושיטתי לשחק שחמט. התוכנית ממומנת ע"י עיריית אריאל.

עוזי ברוך , י"א בכסלו תשס"ט

כ-350 תלמידי גני החובה באריאל לומדים באופן מאורגן ושיטתי לשחק שחמט. התוכנית ממומנת ע"י עיריית אריאל.

מעיריית אריאל נמסר כי לימוד משחק השחמט בגני הילדים הוא במסגרת הגברת המיומנות של התלמידים להשתתף במשחקי חשיבה. משחקי חשיבה קיימים אלפי שנים בכל התרבויות. המשחקים שמשו אז ומשמשים גם היום כמקור להנאה, אינטראקציה חברתית ותחרויות.

"השימוש במשחקי חשיבה באופן ממוקד ומובהק מהווה אמצעי לפיתוח חשיבה ורכישת מיומנויות קוגניטיביות שונות", אומרים בעירייה. 

את משחק השחמט בגני הילדים מלמדת מדריכה מקצועית ובכל גן מחולקים התלמידים לארבע קבוצות, כדי להגביר את האפקטיביות של הלימוד.

הגננות מדווחות על הצלחה גדולה והתעניינות רבה של התלמידים בפרויקט השחמט בפרט ובמשחקי חשיבה, בכלל.