יוזמה: הקמה מחדש של האיחוד הלאומי

מתגבשת הצעה להקים מחדש את האיחוד הלאומי, במידה ולא תהיה נציגות של 3 חברים ממפלגות מולדת, תקומה ואח"י, שיוצבו במקומות 2-5 ברשימת הבית היהודי.

יערה מייטליס , ט"ו בכסלו תשס"ט

יוקם מחדש? האיחוד הלאומי
יוקם מחדש? האיחוד הלאומי
פלאש 90

הלילה נשלח מכתב הממוען ל"נאמני ארץ ישראל השלמה", ובו הצעה להקים מחדש את מפלגת האיחוד הלאומי בצורה כזו או אחרת, במידה ולא תהיה נציגות של לפחות שלושה חברים מהמפלגות הבאות: מולדת, תקומה ואח"י / ציונות דתית, שיוצבו במקומות 2-5 ברשימת "הבית היהודי" לכנסת ה-18.

על נייר העמדה הראשוני בנושא שיובא לאישור הפורום שיתכנס במוצ"ש וישלח, חתומים: אוהד ברט, אריה קינג, חבר מזכירות "תקומה" ומזכיר היישובים מגרון ועמונה, אבי דרקסלר, יו"ר מולדת-האיחוד הלאומי בירושלים ומתי גולדשטיין, מנהל מטה הצעירים של "האיחוד הלאומי".

להלן תוכן ההודעה שנשלחה:
ראשית, אנא להתייחס למכתב זה כאל הצעה בלבד לדף עמדה שיובא לאישור משתתפי הכנס. הצעה זו תהווה בסיס לשינויים בכפוף לאישור משתתפי הכנס וכמובן תוך התייעצות עם הרבנים המשתתפים.

לקראת הכינוס השני של נאמני ארץ ישראל השלמה שמסרבים למדיניות המועצה הציבורית של "הבית היהודי", להלן טיוטת דף העמדה שיובא לאישור הפורום שיתכנס בע"ה במוצ"ש וישלח, בירושלים:

רקע:
חברי הכנסת של המחנה הדתי-לאומי החליטו על דעת עצמם להתאחד לכדי מפלגה חדשה שמכונה "בית יהודי". איחוד המפלגות מפד"ל-תקומה-מולדת נעשה שלא על דעת הבוחרים, אלא על דעתם של קומץ חברי כנסת אשר הוזנו בחומרי הסברה מטעים והונחו על ידי יועצים ויחצ"נים לכדי קבלת החלטה הרת אסון, איחוד המפלגות ויצירת מנגנון בלתי-תלוי בדמות מועצה ציבורית שמורכבת מאנשים שלא נבחרו על ידי הציבור. הגדילו לעשות חברי הכנסת שעה שמבין חברי המועצה ישנו קומץ לא מבוטל של כאלו שתומכים במסירת שטחים לאויבינו וישנו קומץ לא מבוטל אחר של חברי מועצה שמונו למועצה הציבורית רק בשל קירבתם לחברי כנסת ולאו דווקא לאידיאולוגיה של המחנה הדתי- לאומי.

יו"ר המועצה הינו אדם בעל שיעור קומה בתחום עסקיו, אך אינו נאמן לדרכה של תנועת נאמני ארץ ישראל השלמה.

ליו"ר המפלגה נבחר אדם מרשים בעל הישגים בתחום האקדמי ובעל יכולות אישיות גבוהות, אך מעולם לא קשר עצמו לתנועת נאמני ארץ ישראל השלמה, מראיונותיו הראשונים לתקשורת ברור כי לא ליו"ר הזה חיכה ציבור נאמני ארץ ישראל השלמה הדתי-לאומי.

לפני מספר ימים הוחלט למנות למנכ"ל "הבית היהודי" את מי שהיה מנכ"ל המפד"ל, כל זאת ללא התייעצות עם הציבור ואף לא עם נבחרי הציבור שמינו את המועצה הציבורית. לפי מידע שהגיע לידינו, אף את חברי המועצה לא שאלו בטרם מינו את המנכ"ל.

{מכיוון שבקרב מפלגת השלטון העתידית, הליכוד, ישנם קרוב לעשרה מועמדים במקומות ריאליים אשר תמכו בגירוש אחינו מגוש קטיף, ופעלו למסירת חברון לאויבינו ותומכים בהמשך מסירת חלקים מארץ ישראל לאויבינו, לאור זאת, הליכוד (על אף מיקומם הגבוה של מספר נאמנים לארץ ישראל השלמה ברשימת הליכוד) לא מהווה אלטרנטיבה בבחירות הקרובות.}

מה עושים?
לאחר שעות של שיחות טלפוניות, ישיבות ומפגשים עם רבנים ופעילים מרכזיים כמו גם עם חברי כנסת מכהנים, הגענו לכלל מסקנה שאסור להעמיד את הציבור שלנו בפני ניסיון כה קשה של: מחד, לבחור לרשימה שאינה נאמנה לעקרון היסודי של שמירה על כל חבלי ארץ ישראל ומאידך, לא להשתתף בבחירות הקרובות שעתידות להשפיע על דמותה של ארץ ישראל ודמותו של עם ישראל. לאחר בירורים והתלבטויות רבות אנו מבקשים מהפורום המכובד לאשר את תוכנית הפעולה הבאה:
ראשית להלן מספר נתונים חשובים:
1. המועצה הציבורית של "הבית היהודי" הודיעה שהיא מתכוונת לפרסם את רשימת מועמדיה לכנסת עד יום רביעי, כ' כסלו (18.12.08).
2. תאריך אחרון להגשת רשימות לכנסת הינו יום שני, כ"ה כסלו, (22/12/08).
3. אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה לפיה הנהלת "הבית היהודי" ויועציי המועצה ישהו את פרסום הרשימה עד לרגע האחרון, קרי לימים כ"ד-כ"ה כסלו, על מנת להקשות על רשימה אחרת להתגבש.
4. על מנת לגבש רשימה לכנסת שתייצג נאמנה את ציבור נאמני ארץ ישראל השלמה, יש צורך במספר ימים של ניהול מו"מ עם חברי כנסת מכהנים (בין שמתמודדים לכנסת הבאה ובין שאינם).

לאור הנתונים לעיל ועוד נתונים חשובים נוספים, הפורום המכובד מאשר את דרכיי הפעולה הבאות:
דרך פעולה אפשרית א':
יוצג אולטימטום למועצה הציבורית של "הבית היהודי" שעד לשעה 24:00 שבין יום רביעי כ' כסלו ליום חמישי כ"א כסלו, תתפרסם רשימת המועמדים של "הבית היהודי" ובה תהיה נציגות של לפחות שלושה נציגים של המפלגות הבאות: מולדת, תקומה ואח"י / ציונות דתית, שלושת הנציגים יוצבו במקומות 2-5 ברשימת "הבית היהודי" לכנסת ה-18. והיה והמועצה הציבורית לא תשכיל לעשות כן....

דרך פעולה אפשרית ב':
הפורום המכובד שמתכנס הערב, מוצ"ש פרשת וישלח, יבחר רשימת מועמדים חלופית שתורכב מאנשים שנאמנים על הפורום המכובד כאנשים שדוגלים בעקרון היסודי של ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.

רשימת "האיחוד הלאומי" תורכב מנציגים של הגורמים / המפלגות הבאות: אח"י / הציונות הדתית. התקווה / מולדת. תקומה. החזית היהודית לאומית / ארץ ישראל שלנו. הדור הצעיר של נאמני ארץ ישראל השלמה. ועוד...

רשימה זו תורכב על ידי 3 רבנים שנוכחים בפורום המכובד שמתכנס הערב פה, בהרי ירושלים ויחד עימם ייבחרו 2 נציגי ציבור, החמישה הללו יבחרו הרכב הרשימה באופן עצמאי. הרשימה והרכבה המלא יפורסמו ויובאו לידיעת הציבור עד ליום שלישי, י"ט כסלו בשעה 24:00.

מהכינוס הערב תצא קריאה ציבורית למועצה הציבורית של "הבית היהודי", לעמוד בדרישותינו כמוחלט בדפ"א א', במידה ולא יהיה כך הרי שרשימת האיחוד הלאומי כפי שתבחר על ידי חמשת הנבחרים הנ"ל, תירשם ביום ראשון כ"ד בכסלו אצל רשם המפלגות.

סיכום:
עד להתכנסות במוצאי שבת הקרובה יש ליצור לעורר את דעת הקהל לטובת היוזמה של הקמת "האיחוד הלאומי" מחדש.

ליוזמה שותפים רבנים בכירים בציבור הדתי-לאומי, חברי המועצה הציבורית של "הבית היהודי", אנשי חינוך, אנשי עסקים ופעילי ציבור מרכזיים. אלו כולם יהיו נוכחים בכנס בירושלים במוצאי שבת.

לטובת הצלחת היוזמה עומד לשרותנו משרד יחסי ציבור מקצועי.

על החתום, אוהד ברט, אריה קינג, חבר מזכירות "תקומה" ומזכיר היישובים מגרון ועמונה, אבי דרקסלר, יו"ר מולדת-האיחוד הלאומי בירושלים ומתי גולדשטיין, מנהל מטה הצעירים של "האיחוד הלאומי".