"בשנת 2009 מה שהיה הוא לא מה שיהיה"

דירקטוריון חברת החשמל דן היום בתוכניות העבודה ובתקציב החברה לשנת 2009. המנכ"ל: חברת החשמל חייבת לשמש סמן ימני למשק.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' בכסלו תשס"ט

דירקטוריון חברת החשמל התכנס היום  ליומיים של דיונים בתוכניות העבודה ובתקציב החברה לשנת 2009. מנכ"ל החברה, עמוס לסקר, הציג את היעדים המרכזיים ל-2009 תוך התייחסות פרטנית לביצוע תוכנית החירום, הקמת תחנות כוח, יישום השינוי הארגוני והשפעת המשבר הפיננסי בארץ ובעולם על  פעילות החברה.

המנכ"ל הציע לדירקטוריון לדחות השקעות בסדר גודל של כמיליארד ש"ח ולהפחית את התקציב התפעולי (ללא דלקים) בכ-80 מיליון ₪.

המנכ"ל ציין, שחברת החשמל, כחברה תעשייתית וממשלתית מובילה, וכאחד המעסיקים הגדולים במשק, חייבת לשמש סמן ימני למשק ולאותת "שבשנת 2009 מה שהיה הוא לא מה שיהיה".

בנוסף לכך, ציין עמוס  לסקר ש-2.4 מיליון לקוחות החברה מצפים מהנהלת החברה ומעובדיה להתאים את רמת ההוצאות למציאות הכלכלית החדשה.

לסקר פרט מספר צעדים מיידיים בתחום ההוצאות התפעוליות ותקציבי הרווחה וציין, כי הוא מקווה שנציגות העובדים תגלה אחריות ותצטרף למהלך של התאמת רמת החיים למציאות הכלכלית החדשה.