פרוש: התנהלות האוצר גרמה למשבר המים

לרשויות המקומיות אין מאגר נתונים על מספר הנפשות במשפחות, לצורך הוזלת תעריפי המים, כך אומר ח"כ הרב מאיר פרוש.

אליה שילה , ח' בשבט תשס"ט

לרשויות המקומיות אין מאגר נתונים על מספר הנפשות במשפחות, לצורך הוזלת תעריפי המים. כמו כן, תושבי יישובי הפריפריה עלולים לשלם פי שניים יותר עבור צריכת מים, בהשוואה לתושבי המרכז, כך אומר ח"כ הרב מאיר פרוש.

מסיבה זו מציין הרב פרוש, החליטה בינתיים מועצת רשות המים לדחות את ביצוע הרפורמה בתעריפי המים למועד לא ידוע.

הרב פרוש מוסיף, כי על פי חוק מוסמכת רשות המים לקבוע את התעריפים בעצמה, וללא אישור הכנסת. "זהו מצב אבסורדי ומקומם, לנוכח תוכנית הרפורמה הקובעת באורח שרירותי שהתייקרות חשבון המים למשפחה יגיע עד 70%".

לדבריו, אין הצדקה להעלאה כה חדה של מחירי המים, גם בהתחשב במצוקת המים שנוצרה בארץ. עפ"י הרפורמה המתוכננת, יבוטל התעריף הארצי האחיד, המדינה תחולק לתאגידי מים שיספקו מים לרשויות המקומיות, ומחיר המים בכל מקום ייקבע עפ"י התעריף של התאגיד המקומי.

הוא ציין עוד, שמתחשיבי מרכז השלטון המקומי עולה, שמחיר ממוצע של המים באזור הגליל או הנגב ינוע בין 6.8 שקלים לקוב ל=9.6 שקלים לקוב – כפול מהתעריפים שישולמו בנתניה למשל.

הרב פרוש מדגיש, כי טרם נקבע תעריף מוזל למקוואות טהרה, למרות חוק שהגיש ואושר לגבי מקוואות ובתי חולים. ולמרות ששר התשתיות, בנימין בן אליעזר, הבטיח מפורשות להנהיג תעריף כזה. הבטחה נוספת שניתנה בהקשר זה, הוא לא להשתמש במקוואות במסננים לחיסכון במים ("חסכמים"), אם יוחלט להפיץ כאלה בבתי אב.

הוא מפנה אצבע מאשימה לאוצר, שאחראי במידה רבה למשבר המים שנוצר. "ב-2002 החליטה הממשלה להקים 5 מתקני התפלה בהספק של 400 מיליון מ"ק בשנה. כתוצאה מהחלטה זו, הוקמו 3 מתקני התפלה בלבד, המספקים כיום רק 138 מיליון מ"ק בשנה. לפער העצום אחראי משרד האוצר".

"משרד האוצר התנגד למתקני התפלה עקב הגידול ברמת הסובסידיות למים, וכתוצאה למה שכונה ההכבדה על תקציב המדינה. באוצר טענו גם, שאפשר להפיק מחיסכון בשימוש במים וממחזור מי ביוב".

עם זאת, חברת מקורות פרסמה לאחרונה מכרז בינלאומי לתכנון ולהקמה של מתקן להתפלת מים, בעל יכולת ייצור של 100 מיליון קוב בשנה, ואמור להוות גורם משמעותי לפתרון בעיות המים בישראל.