הרב רוזן: אל תתנו לציונות הדתית להימחק

הרב ישראל רוזן קורא להצביע למפלגות הדתיות: אם הציונות הדתית תיפול אל ה'קרשים' לא תהיה לה תקומה פוליטית! הדינמיקה תעשה את שלה.

הרב ישראל רוזן , י"א בשבט תשס"ט

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן

בשבוע שלפנינו ייערכו הבחירות בישראל והן תהיינה, לכל הדעות, גורליות. הכרעות קשות צפויות בעיקר בתחומי הביטחון והכלכלה, ובחלקן הגדול הן נגזרות של גורמי חוץ, ואינן תלויות רק בנו. יש לנו אויבים רבים סביבותינו; יש לנו גם מעט ידידים בעולם; יש משבר כלכלי חובק עולם המשלח זרועות גם אלינו; יש בצורת נוראית הגוזרת עלינו צחיחות ויש ויש ויש. כל אלו אינם בידינו, וישועתנו תלויה בחסדי שמים, בתושייתנו וגם באומות העולם ובראשן ארצות הברית, בה קם מלך חדש. האתגרים העצומים הללו יוטלו לפתחה של הממשלה החדשה, שתקום במהרה בימינו, ומן הסתם יחלוף עוד זמן רב עד שנדע מה יהיו חלומותיה.

בכל אלו קשה לומר שיש ביד כל מצביע בקלפי עמדת הכרעה או השפעה של ממש. אבל, קיים נושא פנימי-חברתי-לאומי, כלל לא-שולי בעיני, אשר הבחירות הקרובות 'תחתוך' אותו, ובו יש לכל אחת ואחד מכם עמדת השפעה: הציונות הדתית - להיות או לחדול! ההיית או חלמתי חלום? ומי שיעמיק חקר יודה כי מדובר בהישרדות פוליטית של הציונות המאורגנת בכלל, לאו דוקא הדתית. 

הישרדות או 'פוסט'

כל באי (ובאות) בתי הכנסת יודעים ויודעות אל נכון מהי ציונות-דתית ומהם ערכיה, מהי מורשתה ומהם הישגיה. מה שלא כולם יודעים זו תשובה לשאלה - מהם אתגריה ומהי בשורתה, עם הפנים לעתיד? מה שעוד יודעים ויודעות כל באי (ובאות) בתי הכנסת, ואולי לא כולם מפנימים זאת, כי הנסיבות התגלגלו כך (והסיבות לא חשובות, בודאי לא ברגע זה) שהבחירות הקרובות יכריעו את שבט גורלה של הציונות הדתית במכת-קלפי: להיות או לחדול!

כידוע, הציונות הדתית התפלגה לשתי רשימות פוליטיות הרצות במקביל. אני מוכן לקבל - עד שלא יוכח אחרת - כי אכן יש שוני מסוים בדגשים ובסדרי העדיפויות, ולא רק 'קנאת איש מרעהו' (עפ"י קהלת ד,ד) היא שגזרה אומר: 'גזורו'! (עפ"י מל"א ג,כו). אני מוכן לקבל גם את ההסבר כי הלכי הרוח בעקבות ה'התנתקות' האומללה היא שתקעה טריז, ונעצה חרב בבית מדרשה של הציונות הדתית, הגוזרת בין כתום כהה לכתום בהיר. כך או כך, שתי הרשימות הציוניות-דתיות מגרדות את אחוז החסימה, וגורלן מוטל בקלפי: להיות או לחדול?

אם "הקולות יחדלון" (ט,כט) מן הקלפי, ורשימה אחת מהן לא תעבור את משוכת אחוז החסימה, ובודאי אם שתיהן חלילה, חוששני כי זה סופה של הציונות (ולא רק) הדתית הפוליטית, המאורגנת. יודע אני שיש הסבורים שאכן תם זמנה, ועולם חדש יצמח על חורבותיה. אִתם אין לי לא שפה אחת ולא דברים אחדים (עפ"י בראשית יא,א). אני משער כי לדידם גם אתגר 'צביון יהודי למדינה' עבר זמנו, ואולי מעולם לא היה כזה, ושמא רק מיקסם שוא חלומי - לדידם, כמובן. 

אך כל מי בכם, באות ובאי בתי הכנסת, הסבור כי עדין יש זכות-קיום לציונות בכלל, ולדתית בפרט - קולו יכריע ביום פקודה, ביום בחירה. וזאת ידעתי; אם הציונות הדתית תיפול הפעם אל ה'קרשים', ותיגרר אל מחוץ לזירה - שוב לא תהיה לה תקומה פוליטית! הדינמיקה תעשה את שלה. נוכל להוסיף את הסיומת 'דתית' לפוסט-ציונות...

רגע, שכחתי! אל תתפתו לקורצים מכל הכיוונים אשר לפתע גילו את ה...ציונות הדתית, ונשבעים לה אמונים. זה יעבור להם!