עיני הדיח את חברי הועד הצפוני של הרכבת

יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, הדיח מתפקידם, באופן מיידי, את ששת ראשי הועד הצפוני של הרכבת, שארגנו בשבוע שעבר את השביתה, בניגוד להוראות ההסתדרות.

שלמה פיוטרקובסקי , ט"ז בשבט תשס"ט

פראי. רכבת
פראי. רכבת
ארכיון

יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, החליט היום לאמץ את החלטת ועדת המשמעת של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ולהדיח מתפקידם, באופן מיידי, את ששת ראשי הועד הצפוני של רכבת ישראל, שארגנו בשבוע שעבר את השביתה, בניגוד להוראות ההסתדרות.

מדובר בצעד יוצא דופן ובעונש החמור ביותר שננקט כלפי ועד עובדים ע"י ההסתדרות. ההדחה הופכת את ראשי הועד לעובדים מן המניין.

עיני סיכם עם מנכ"ל הרכבת כי מאחר וראשי הועד מקבלים את העונש החמור ביותר ייפתחו נגדם הליכים משמעתיים של הנהלת הרכבת, אולם הליכים אלה בכל מקרה לא יובילו לפיטוריהם ויינקטו נגדם סנקציות אחרות.

נזכיר כי ביום חמישי האחרון הובילו השישה שביתה פראית של עובדי רכבת ישראל בכל הארץ, זאת ללא עילה ברורה ובלא להכריז קודם לכן על סכסוך עבודה כמתחייב בחוק.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי, שיגר מכתב חריף לשישה, בו נאמר כי "פעולותיכם נעשו ללא כל תיאום או קבלת אישור של ההסתדרות ואנו רואים זאת בחומרה רבה".

יש לציין כי מאז נעצרו ראשי ועד העובדים הארצי - שאול עוקיש ומיכה חיון - בדצמבר האחרון, בחשד לשחיתות וקבלת טובות הנאה, אין למעשה לעובדי הרכבת ייצוג אפקטיבי מול הנהלת החברה. העובדים טוענים כי הנהלת הרכבת מעודדת את המשך המצב הקיים. זאת, מאחר שכך נמנע מהעובדים מלהשפיע על מהלכי ההנהלה.