ליברמן דורש: ברית זוגיות וחוק נאמנות

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, העביר לנתניהו וללבני את התנאים שיאפשרו את כניסת מפלגתו לקואליציה בראשותם. חמישה עקרונות.

חזקי ברוך , כ' בשבט תשס"ט

יו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן, העביר לפני כניסת השבת מסמך ובו עיקרי דרישותיה של מפלגתו לכניסה לקואליציה. המסמך הועבר ליו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, וליו"ר קדימה, ציפי לבני. בין הדרישות: קיום חוק האזרחות וחוק לקיום נישואין אזרחיים,

חמישה העקרונות:

הכרעת הטרור: הממשלה תפעל להכרעת הטרור בגבולותיה של מדינת ישראל בין השאר ע"י הפלת שלטון החמאס בעזה ולא יתנהל מו"מ עם ארגוני טרור.

חוק האזרחות: הממשלה תגיש הצעת חוק ממשלתית הכוללת מספר תיקוני חקיקה על מנת לבטא ולהגשים את הנאמנות למדינה ולערכי היסוד שלה, ובכלל זה: חוק נאמנות -  אזרחות.

מתן העדפה ליוצאי צבא/שירות לאומי בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, בהקצאה של מקרקעי המדינה ומשרות בשרות הציבורי. יינתן חופש הצבעה לכל מרכיבי הקואליציה.

שינוי שיטת הממשל בישראל

הצעת חוק ממשלתית תנוסח תוך 3 חודשים. במידה ולא תוגש תוך 3 חודשים רשאי כל אחד ממרכיבי הקואליציה להגיש הצ"ח פרטית. יינתן חופש הצבעה לכל מרכיבי הקואליציה.

דת ומדינה:

פישוט הליכי גיור ע"י החזרת סמכויות בעניין זה לרבני העיר. גיורים שבוצעו עפ"י ההלכה יוכרו ויכובדו ע"י כל מוסדות המדינה. ברית זוגיות - חקיקת חוק ברית הזוגיות שיאפשר רישום זוגיות לפסולי חיתון. יינתן חופש הצבעה לכל מרכיבי הקואליציה.

הקמת קבינט חירום לקליטת עלייה. תכנית חירום ממשלתית לקליטה של עלייה מקהילות יהודיות באירופה ובאמריקה וזאת במיוחד לנוכח ההחמרה בגילויי האנטישמיות בעולם. בכלל זאת, יוקם קבינט ממשלתי להכנתה ולביצועה של תכנית זו.