מחקר: כיתות נפרדות מעלות ציונים?

בימים הקרובים יתבצע מחקר שיבחן אם כיתות נפרדות לבנים ולבנות מובילות לתוצאות טובות יותר במבחנים הפסיכומטריים.

שמעון כהן , א' בסיון תשס"ט

כיתה נפרדת
כיתה נפרדת

ראיון עם שי כהן

בימים הקרובים יחל מכון הפסיכומטרי לציבור הדתי – "חכימא - פסיכומטרי כשר למהדרין", במחקר ייחודי בו יבקש לבחון אם עירוב בין המינים בכיתות הלימוד פוגע בתוצאות המבחנים.
 
המחקר יבקש לבחון אם המסקנות שהוכחו בעולם, ולפיהן קיים פער בין ההישגים במתמטיקה בכיתות נפרדות לכיתות מעורבות, תקפות גם במבחנים הפסיכומטריים.
 
במכון מציינים כי למחקר חשיבות רבה משום שעד היום לא התאפשרה לחוקרים גישה לכיתות הכנה לפסיכומטרי. עובדה זו השאירה את התחום מיותם ממחקר, וזאת על אף חשיבותה הרבה של הבחינה הפסיכומטרית עבור צעירים. במכון הפסיכומטרי 'חכימא', הפועל מזה מספר שנים במדרשות, במכללות דתיות ובמגזר הפרטי, הוחלט להירתם לאתגר ולענות על הצורך במחקר שיאתר את הגורמים להצלחה בבחינה.
 
המחקר בנושא ההפרדה בין המינים בכיתות הלימוד יכלול כ- 500 תלמידים, שילמדו בקורסי הפסיכומטרי של מכון חכימא בכיתות נפרדות ומעורבות ברחבי הארץ. מחקר זה מתוכנן להיות יריית הפתיחה בשורת מחקרים שיבדקו מהם התנאים המשפיעים על תוצאות הבחינה הפסיכומטרית. תוצאות המחקרים ייושמו בכיתות ההכנה לפסיכומטרי של מכון חכימא, במטרה להביא את הנבחנים לציונים הטובים ביותר. בנוסף צופים החוקרים כי תוצאות המחקר ישפיעו על כל שוק המכונים הפסיכומטריים בארץ ועל אופן הלמידה המומלץ במוסדות לימוד דתיים וחילוניים כאחד.
 
ביומן ערוץ 7 מספר שי כהן, מנכ"ל חכימא, על המחקר וקובע כי על אף היותו מבוצע במכון הנחשב דתי צפויות מסקנותיו להתקבל בציבור הכללי שכן שאיתו של כל תלמיד היא לחתום את לימודי הפסיכומטרי מהר ככל שניתן ובהצלחה, ואם יוכח שכיתות נפרדות הן כלי למטרה זו הרי שתתחזק הדרישה גם בציבור הכללי, ולא רק בדתי, לפתיחת כיתות שכאלה.