'אופק חדש' - גם לחברי 'ארגון המורים'

מפלה לרן ארז בבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין פסק כי המדינה רשאית לכפות הצטרפות לרפורמת 'אופק חדש' גם על חברי 'ארגון המורים'.

, א' בתמוז תשס"ט

מפלה. רן ארז
מפלה. רן ארז

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור המדינה, ופסק כי המדינה רשאית לכפות הצטרפות לרפורמת 'אופק חדש' גם על חברי 'ארגון המורים' המשמשים כמורים עובדי מדינה בחטיבות הביניים.

בית הדין הבהיר, כי כל עוד מוגדרת הסתדרות המורים כארגון היציג של המורים בחטיבות הביניים, הרי שההסכם עליו היא חתומה מאפשר למדינה להמשיך בהחלת הרפורמה.

בית הדין קבע עוד, כי ארגון המורים רשאי להגיש תביעה נפרדת, בטענה כי הוא מהווה למעשה את הארגון היציג של המורים בחטיבות הביניים, אולם עד שלא תוגש תביעה שכזו אין הוא יכול למנוע את המשך הפעלת הרפורמה.

בכך ביטל בית הדין הארצי את צו המניעה שהוציא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, אשר אסר על משרד החינוך לפטר מורים או להעבירם בין בתי ספר בשל התנגדותם לרפורמת "אופק חדש".

המדינה טענה מנגד, בתמיכתו של נציג הסתדרות המורים, כי קיימת אפשרות שמורים אשר אינם מקבלים את הרפורמה יועברו לבתי ספר אחרים, אולם בית הדין קבע כי אין לכפות על המורים את הרפורמה, קביעה שכאמור בוטלה הערב.